EFENDİMİZİN MEKKE DÖNEMİ

  EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

efendimiz

İLK MÜSLÜMANLAR

İmana can atanlar... »

efendimiz

ERKEKLER ARASINDA BİRİNCİ

İlkler ikincisi ve Erkekler arasında ilk,
Hazret-i Ebu Bekir (r.a.)... »
»

efendimiz

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ BİRİNCİLER

Yine sırayı takip edelim. Üçüncü ve çocuklar arasında birinci iman nasibi, Hazret-i Ali (k.v.) »

efendimiz

TUTUŞAN GÖNÜLLER

İlahi daveti insanlara duyuranların başında Hz. Ebu Bekir (r.a.) geliyor. İnsanları Allah'ın davetine, imanın mihverine, Kuran'ın gölgesine çağırıyor ve nice gönülleri tutuşturuyor... »

efendimiz

EBU ZER GIFARİ

Bu arada, uzaklardan kopup gelen ve Müslüman olan Ebu Zer Hazretleri... Müslüman oluşundaki hikaye de pek renkli ve enfes... »

efendimiz

MÜTHİŞ HABER

Yüce Allah'tan Resülüne:
"Şimdi sen ne ile emir olunuyorsan (kafalarını çatlatırcasına) apaçık bildir. Müşriklere aldırış etme." ... »

efendimiz

NEBİ VE RESÜL

Meydanı çınlatacak olan ilahi nida, risaletten bir müddet sonra:"Sana emredileni açığa vur!" Fermanıyla geldi... Nazil olan bu ayet artık yolun apaydınlık gösterilmesini bildiriyor... »

efendimiz

NAHLE VADİSİ

Kâinatın Efendisi Cenab-ı Ahmed (s.a.v) , ile Hz. Ali'nin yolu bir gün Nahle vadisine düştü. Ne insan var ne cin, ıpıssız bir yer. Hemen Yüce Rabbin huzuruna durdular ve vecd içinde kendilerinden geçtiler... »

efendimiz

BİR GÜN

Evet, işte öyle bir gün, İnsanlığın Efendisi ve elinden tuttuğu yeğeni Hazreti Ali (k.v), Kâbe'ye gittiler. Hiç kimsenin olmadığı bir saat... »

efendimiz

ERKAM'IN EVİ

İslam bayrağının kılıfından çıkarılıp Mekke'nin merkezine dikilmesiyle başlayan kâfir homurtuları günden güne çoğaldı. Tavla zarı kafalı kâfirler günden güne azıttılar... »

efendimiz

GELEN İLAHİ EMİR

Levlak hitabının mazharı ve iki cihanın güneşi Cenab-ı Muhammed (s.a.v) ilk önce, halkı, mukaddes dine gizlice davete ve putlardan ayırmaya başladı... »

efendimiz

YİNE DAVET

Sırtlan yürekli kafirin sözleri Allah Resulünü pek üzmüştü. Günlerce beklendi. Nihayet kendi öz büyük baba kolunu bir kere daha çağırtıp bunları daha tatlı ve yumuşak bir nüfuz yolu ile tecrübe etmek istediler... »

efendimiz

İKİ ŞEYE DAVET

Ezelden ebede kadar her gün, bir gün evvelki dünün ve bir gün sonraki yarının Peygamberi ve Allah'ın Sevgilisi nurdan bir abide gibi dikildiler ve dediler... »

efendimiz

ALLAH RESULÜNÜN SAFA TEPESİNDEN İLK SESLENİŞİ

Kâinatın iman beşiği Mekke... Ve o mukaddes beldede kafası kanayan, aklı kamaşan yığın yığın insan... Kemikleşen ve nasırlaşan ruhlar... Ve kapkara bir insanlık... »

efendimiz

ÇILGINLIK

Nasipsizlerin nasipsizi, küfrün en kuduz örneği Ebu Leheb çılgına döndü. Yerden bir taş kapıp... »

efendimiz

BİRBİRİ ARDINCA GELEN AYETLER

O günlerde gelen ayetler, hep kıyamet gününün dehşetinden haber veriyordu. İşte bu demde gelen ayetlerden biri de şu idi... »

efendimiz

BASKI

O demlerde gelen ayetler, hep kıyametin dehşetinden ve kâfirlerin uğrayacağı müthiş azaplardan haber veriyordu. Tabii bu hal, kâfirleri çileden çıkarıyordu. Yine o günlerde şu mukaddes ayetler nazil olmuştu... »

efendimiz

BİR ELDE AY, BİR ELDE GÜNEŞ

O, içinde Kâinat dolu mâna, O, varlığın sebebi olan Peygamber-i Zişan susuyor... »

efendimiz

ŞENAAT

Levlake levlak hitabının mazharı ve iki cihan güneşi Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya gösterilen eza ve hakaret, en dipsiz şenaata kadar varmaktadır... »

efendimiz

ÇILDIRAN KÜFÜR

Bir gün Kureyş nasipsizleri Kâbe'de toplanmış Allah Resulünden bahsediyorlardı. Şöyle diyorlardı... »

efendimiz

İMAN SELİ BİR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Kureyş müşrikleri deli divane oldu; kimisinin aklı kamaştı, kimisinin vicdanı nasırlaştı... Ne yaptılarsa kâr etmedi... İslam yüce dağlardan kopup gelen bir sel gibi ilerliyordu... »

efendimiz

YENİ BİR DENEME

Peygamber amcası Hazret-i Hamza, Kureyş içinde izzetli, itibarlı, yiğit, pehlivan ve dilâver bir kimseydi. Bu yüce bahadır islama gelmekle müminler cephesinde kuvvet doğdu... »

efendimiz

ÖMER MÜSLÜMAN OLUYOR

Kureyş'in en büyük kılıç ve kalem abidesi Hattaboğlu Ömer'in islama girişi âlemde mevcut menkıbelerin en güzelini çerçeveler... »

efendimiz

DEĞİŞEN YOL

Fokur fokur kaynayan Ömer, kız kardeşinin kapısı önünde... Kapıyı olanca gücüyle yumrukladı... »

efendimiz

RUHA DÜŞEN ATEŞ

Birden bire ruha düşen ateş... Ömer harekete geldi. Sert ve haşin sesi yumuşak ve rikkatli:
- Gösterin bana okuduğunuz şeyleri... Muhammed'e ne inmiş bende göreyim... »

efendimiz

HUZURDA

Ömer mırıldandı:
- Allah'ın Resulü neredeyse, ya Habbab beni götür, O'na teslim olayım! »

efendimiz

CENAB-I MUHAMMED'İN DİNİNDE

Cenab-ı Ömer; bir fırtına... Haykırıyor:
- Sokaklara dökülelim! İmanımızı küfrün suratına çarpalım!.. »

efendimiz

AÇIKTA NAMAZ

Hazret-i Ömer'in İslam'ı kabul edişine kadar gizli kılınan namaz artık, açığa vuruldu... »

efendimiz

ÇİLE, ÇİLE, ÇİLE

Kanayan bu insan kafaları. Ur tutmuş beyinler, nasırlaşmış vicdanlar ve kemikleşen ruhlar...
Evet, Kureyş'in hali bu... »

efendimiz

HABBAB'IN ÇEKTİKLERİ

Gönül evi eşsiz incilerle dolan muazzez sahabi Habbab Hazretleri de büyük eza ve cefayı çekenlerden biriydi. »

efendimiz

HZ. EBU BEKİR'İN BABASI İLE BİR KONUŞMASI

En büyük sıddıkıyet ve teslimiyet örneği, masum ve mazlum kölelerden Bilal-i Habeşi'yi ve annesi Hamame'yi, Amir b. Füheyre'yi ve daha nicelerini müşriklerden satın alıp azad edince, Hz. Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe oğlunu huzuruna alıp »

efendimiz

EBU FÜKEYHE

O da Hazret-i Bilal-i Habeşi gibi köleydi. Bilal-i Habeşi ile birlikte iman devletine ermiş bahtiyarlardandı... »

efendimiz

ZİNNİRE'NİN BAŞINA GELENLER

Kureyş kâfirlerinin Müslümanlara yaptığı eza ve cefayı anlatacak olursak ne kitaplara sığar, ne de imkânımız elverir... »