EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEDİNE DÖNEMİ

  EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEDİNE DÖNEMİ

efendimiz

MEDİNE 'DE KARŞILANMA: SAADET AYAKLANMASI

Karşılama: Âlemde böyle saadet ayaklanması görülmemiştir. »

efendimiz

ALLAH RESULÜNÜN İLK TAVSİYELERİ

Sahabelerden Abdullah bin Selam anlatıyor: »

efendimiz

VATAN HASRETİ

Gönüller vatan hasretiyle yanıyor, Mekke'ye doğru akıp gidiyordu... »

efendimiz

SOFFA SAHABELERİ

Peygamber Mescidi'nin bitişiğinde de birkaç ev yapıldı. Onlar da kerpiçten ve tavanları hurma dalından... »

efendimiz

İLK EZAN

Allah'ın Sevgilisi, topyekûn zaman ve mekânın ve bütün mahlûkatın Peygamberi, Medine'ye gelişlerinden beş ay sonra, Mekkeli Muhacirlerle Medineli Ensar topluluğunu birbirlerine kardeş ilan ettiler... Tam kardeşlik... »

efendimiz

SİHİR

Mekke' de fışkıran ve nihayet Medine'ye sıçrayıp orayı da tutuşturan ilâhi nurunun gönüllerde ışık ışık yanması ve gönülden gönüle atlamaya başlaması Yahudi âlimlerini kıskandırdı... »

efendimiz

İNCE VE DERİN HİKMETLER

Muaz İbn-i Cebel Hazretlerini Yemen'e gönderdiler ve ona sordular... »

efendimiz

NURLU LEVHALAR

Bir gün Hazret-i Ömer (r.a), Allah Resulü'nün hücresine girdiler. O sırada Âlemin Fahri bir hasır üstünde yatmış bulunuyordu. Hasırın örtüsü mukaddes tenleri üzerinde iz bırakmıştı. Hz. Ömer'in gönlü mahzun oldu ve dedi... »

efendimiz

ÖYLE YAKICI BİR LEVHA Kİ...

Bir gün ganimet dağıtıyorlar. Allah Resulünün başında, sıkışık bir kalabalık ve cıvıl cıvıl insan. Biri, adeta Nebiler Nebisinin omuzlarına tırmanacak kadar yanaştı... »

efendimiz

İHSANIN BU DERECESİ

Bir gün kadının biri, Kâinatın Efendisine güzel bir hırka takdim etti.
-Ey Allah'ın Resulü, dedi; bu hırkayı size getirdim ki, mübarek sırtınıza geçiresiniz!.. »

efendimiz

EŞSİZ BİR MÜRÜVVET ÖRNEĞİ

Yine günlerden biri. Sahabiler O Varlık Nurunun etrafında. Yine pervane gibi dönüyorlar... »

efendimiz

MERHAMET, MERHAMET, MERHAMET

Bir gün Cenab-ı Hakkın Nazlı Nebisi, Abdurrahman bin Avf'ın eline yapıştılar ve İbrahim'in bulunduğu yere gittiler. İbrahim ve mübarek gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akarken buyurdular... »

efendimiz

İLAHİ HAŞYET

Allah'ın Sevgilisi, topyekûn zaman ve mekânın ve bütün mahlûkatın Peygamberi, esen rüzgârlardan bile telaş gösterecek kadar Allah korkusunda derinleşmişti... »

efendimiz

AHLAK

Allahü Teâlâ buyuruyor:
"Gerçekten sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin." ( Kalem Suresi / 4) »

efendimiz

DUALARI

Ya Rabbi! Ahlakın en güzeline erişmek için bana yol göster. Zira en güzel ahlakı bildirecek ancak sensin! Ya Rabbi! Fena ahlakı benden uzak tut. Zira ahlakın fenasını benden uzak tutacak, ancak sensin! »

efendimiz

GÜZELLİKLERİ

O ki, varlığın bir tanesi ve Allah'ın Sevgilisi. O ki, güzellik cihanın eşsiz sultanı. O'nun güzelliği âleme öyle bir ışık saldı ki can Yusuf'u Mısır'a sultan oldu. O'nu hilm âlemi Sıddik (r.a) şu mısralarla anlattı... »