logo

logo

KAİNATIN EFENDİSİ'NİN MÜBAREK HAYATININ VE ASR-I SAADET'İN KRONOLOJİSİ

Miladi  
571 20 Nisan - 12 Rebiülevvel - Sonsuzluk Nebisi'nin doğumu.
575 Beş sene Sa'd kabilesinde süt annesi Halime Hatun'un yanında kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye ailesine dönüşü.
576 Annesi Amine Hatun, hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine'ye gelip babası Hazret-i Abdullah'ın mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebva isimli köyde annesinin ölümü.
578 Fil vak'asının 8. yılında Abdülmuttalib'in vefatı üzerine amcası Ebu Talib'in himayesinde kalması.
583 Amcası Ebu Talib ile Suriye'ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra'da Bahira isimli rahibin onu görmesi ve beklenen Son Peygamber olduğunu sezmesi.
588

Amcası Zübeyr ile Yemen'e gitmesi.

Kureyş ile Kays arasında 4 yıl süren Ficar harbinde tarafsız kalması ve Hılfü'l-Fudül anlaşmasına katılması ve bununla iftihar buyurması.
595 Şam'a ikinci defa gitmesi, Meysere'nin O'na hayranlığı.
596 Hatice-i Kübra ile evlenmesi, Ebu Talib'in nikah töreninde hitabesi.
608 Kabe'nin tamirinde Hacer-i Esved isimli taşı yerine koyma meselesinde Kureyş'in ihtilafa düşmesi ve bu işe hakem olarak Allah Resulü'nün bakması ve taşı mübarek eliyle kendisinin koyması.

123