EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MİRACI

  EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MİRACI

efendimiz

MİRAC

Kısaca: Allah Resulünün mucize saltanatıdır bu...
Bütün gönlümüz ve ruhumuzla inanıyoruz ki: Miraç mucizesi vakidir. Hem ruhani ve hem de cismanidir. Cisim ve ruh beraber... »

efendimiz

BEYTÜ'L MAMUR

Cenâb-ı Halil, Beytü'l Mâmûr'un kapısında bir kürsü üzerinde oturuyordu.Beytü'l Mâmûr'a her gün, 70 bin melek girer, her girene de kıyamete kadar, geri dönmek sırası gelmez... »

efendimiz

MİRAC'IN ARMAĞANLARI

Resul-i Kibriya o gece ilâhî tecellilere, hitaplara, iltifatlara mazhar oldu...Beş vakit namazın farz kılınışı da şöyle oldu... »

efendimiz

MADDE ALEMİNE DÖNÜŞ

Miraç'ta bütün peygamberler Allah Resulünün arkasında namaz kıldılar ve O'nun üstünlüğünü belirttiler, miracını kutladılar... Miraç gecesinin sabahı, Kâinatın Efendisi, bu ilahi tecellilerle dolu hadiseyi haber verdiler... »

efendimiz

KUDUZ KAFİR EBU CEHİL'İN İTİRAZI

Ahmed b.Hanbel'in rivayetine göre: Küfrün başı Ebu Cehil, Resul-i Ekremin yanına gelip alaylı bir tavırla sordular... »

efendimiz

SENİ EBU BEKİR TASDİK EDER

Nebiyyi Muhterem buyuruyorlar:
- "İsra" gecesinde Cebrail'e dedim ki: "Gerçekten kavmim beni tasdik etmez."»

efendimiz

PEYGAMBER (S.A.V) İN ŞEREFLİ MİRACI

Nice hak sevdalıları ve nice peygamber âşıkları asırlardır bu ulvi geceyi destan destan anlatmaya çalışmışlardır. Nice şairler yanık ve içli mısralarıyla gönülleri billüri bir ırmak gibi çağlatmışlarıdır... »