logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

BİRBİRİ ARDINCA GELEN AYETLER

O günlerde gelen ayetler, hep kıyamet gününün dehşetinden haber veriyordu. İşte bu demde gelen ayetlerden biri de şu idi:

"Haberiniz olsun, siz (ey Mekke halkı) ve Allah'dan başka taptıklarınız (putlarınız) hep cehennem odunusunuz. Siz hep beraber cehenneme gireceksiniz."

Bu ayet, dalga dalga kulaklara çarptı, mızrak mızrak gönüllere işledi ve müşriklerin çıldırmasına sebep oldu...

Kemikleşen ve nasırlaşan ruhlar ve Müslümanlara karşı kin... Hem öyle bir kin ki, belki sırtlanda bulunmaz...

Şimdi hedef Allah'ın Resulü.

Allah'a giden büyük çile yolu açılmıştır.

Mukaddes başlarına toprak saçanlar...

Evlerinin kapısına, beş parmaklarını canavar pençesi halinde kullanıp kan izleri çekenler...

Daha neler, neler...

O'na şair, O'na kâhin, O'na mecnun, O'na büyücü dediler; sökmedi.

Kâbe'de namaz kılarken, üzerinde fezayı taşıyan mukaddes sırtına bir deve leşinin necaset kesesi işkembesini koydular; tesir etmedi...

Küfür çukurunda çırpınan Kureyş nasipsizlerinin kin ve gayzını söndürmeye hiçbir deniz kâfi gelmez. Bu gözü dönmüş nasipsizlerin başbuğlarından küfür delisi Ebu Leheb, bu defa, hırsını teskin etmek için şahsi imkânları içinde ne varsa kullanmak azminde...

Utbe ve Uteybe isimli oğullarının ikisi de, evvelden Peygamber damadı. Birinde, Kâinatın Efendisinin kızı Rukiye, öbüründe de Ümmü Gülsüm...

Nikâh olmuş, fakat zifaf olmamış...

Kuduz kâfir, oğlu Utbe'yi çağırdı ve şu emri verdi:

- Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden adamın kızı Rukiye'yi hemen boşa!

Utbe, henüz zifafa girmediği, Peygamberi Zişanın kadri yüce kızı hakkında:

- Derhal, diyor; hemen boşarım!

Ve nasipsizler nasipsizi, Peygamber kızını boşadığı haberini, Peygamber evine gönderiyor...

12