logo

logo

EHL-İ SÜNNET AKAİDİ

KELİME-İ ŞEHADET HAKKINDA

Alemlerin Rabb'i olan Allah Teala'ya hamdolsun.Yaradılmışların en hayırlısı olan Peygamberimiz Hz.Muhammed'e, ailesi ve ashabına salat ve selam olsun. AMİN ! " Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka, benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir." [Tirmizi, İbni Mace] Ehl-i sünnet vel Cemaat,sünnet ve cemaat ehli demektir. Eshab-ı Kiram, Peygamber Efendimiz(s.a.v)'in cemaatidir. Sünnet de, Peygamber efendimiz(s.a.v)'in yolu demektir. KELİME-İ ŞEHADET HAKKINDA Erkek, kadın, hür, köle her insana, ergenlik çağına geldiğinde mükellefiyet vaciptir. Yani, Allah Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etme hususunda sorumluluk sahibidir. Ancak Cinler, Hz.Adem(Aleyhisselam) ve Hz.Havva Validemiz doğuştan mükelleftirler. Ergenlik çağına gelen şayet Peygamber Efendimiz(Sallallahu aleyhi vesellem)'in Peygamber olduğunu duymuşsa ve konuşabiliyorsa, o zaman demelidir ki : " Dilimle söyleyerek ve kalben de inanarak şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Yine dilimle söyleyerek ve kalben de inanarak şehadet ederim ki Muhammed(Sallallahu aleyhi vesellem), Allah Teala tarafından insanlara ve cinlere din ve dünya işlerinde doğru yolu göstermek için gönderilmiş Peygamberdir."

     
123456789101112131415


1. BÖLÜM2. BÖLÜM3. BÖLÜM