EFENDİMİZİN MUCİZELERİ

  EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MUCİZELERİ

efendimiz

BİR MUCİZE DAHA

Evvelâ mucize nedir ?.. »

efendimiz

AY'IN İKİYE BÖLÜNME MUCİZESİ

O zaman Allah'ın Resulü, gökte pırıltılar saçmakta olan Ay'a mukaddes parmağını çeviri verdi... »

efendimiz

TAŞLARIN DİLE GELMESİ

Küfrün başı Ebu Cehil bir gün, elinin içine birkaç parça taş almış, Varlık Nuru'nun huzuruna gelmişti. Aklınca Nebiler Nebisiyle alay etmek istiyordu. Karanlık ağzını açıp dedi... »

efendimiz

BİR BAŞKA MUCİZE

Kökleri toprak altında ve yere perçinli bir ağaç, yürüyerek, mukaddes huzurlarına geldi... »

efendimiz

AĞACIN YÜRÜMESİ MUCİZESİ

Muazzez Sahabelerden İbni Ömer(r.a) anlatıyor: Allah'ın Resulüyle seferdeydik. Karşıdan bir çöl adamı gelmekteydi. Adam yaklaşınca, Nebiyyi Muhterem sordular... »

efendimiz

AĞAÇ KÜTÜĞÜNÜN ÇIĞLIK KOPARMASI

Ş- Allah, bizim Peygamberimize verdiğini hiçbir Peygambere vermedi. Hz. İsa (a.s)' a ölüleri diriltmek mucizesi verdiyse, Kâinatın Efendisine de, ağaç kütüğünü iniltilerle ağlatmak mucizesi verdi... »

efendimiz

UHUD DAĞI'NIN SALLANMASI MUCİZESİ

Nebiler Nebisi'nin mucizelerinden biri de, mukaddes ayağını bastığı dağın şevke gelip sallanmasıdır. »

efendimiz

EN BÜYÜK MUCİZE

Allah Resulünün en büyük Mucizesi Allah'tan getirdiği mukaddes kitap...Yani Kur'an-ı Kerim... »

efendimiz

ŞAİRLER YERE SERİLDİ

Arap şiirinin ve kelam tılsımının baş abideleri... Muallakat-ı Seb'a "Yedi askı" Kâbe duvarında asılı duruyor... Başta İmrü'l-Kays'ın şaheseri... »

efendimiz

TAŞLARIN TESBİHİ MUCİZESİ

Hazret- i Ebu Zer (r.a.) anlatıyor:
Alemin Fahrinin evlerine gittim. Bir kenarda oturuyorlardı. Yanlarında kimse yoktu. Vahiy anında olduklarını sandım. Esselamü aleyke ya Resülullah, dedim, "Aleykesselam" buyurdular... »