logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

AÇIKTA NAMAZ

Hazret-i Ömer'in İslam'ı kabul edişine kadar gizli kılınan namaz artık, açığa vuruldu. Yalnız Peygamberler Peygamberi ve tek tük kimse tarafından yapılabilen bu iş, ondan sonra sım sıkı saflar halinde göz önüne döküldü...

Kureyş, hasedinden çıldıracak gibi.

Bu öyle bir ışık, öyle bir nurdu,

Cennet ülkesinden gelen huzurdu.

Cenab-ı Muhammed'in muhabbet damlası Hazret-i Ömer'in gönül toprağına o anda düştü de Ömer (r.a) bütün ömrünce Kâbe mumu gibi yandı. Ve halifeliği boyunca şöyle sızlandı:

Yol üstünde bir karınca ezilse,

Yine Ömer mes'ül, hiç kimse değil!..