EFENDİMİZİN ÇOCUKLUK YILLARI

  EFENDİMİZİN ÇOCUKLUK YILLARI

efendimiz

ÇOCUKLUK DEVRESİ

Âlemin Fahri'nin Amcası Hz. Abbas anlatıyor: »

efendimiz

SÜT ANNE

Âmine hatun varlık nurunu 3 gün emzirdikten sonra, Nur çocuk Süveybe hatuna verilmişti. Süveybe hatun İnsanlığın Efendisini emzirirken, Abdulmuttalib de Beni Saad kabilesinden Haris'in zevcesi Halime'yi buldu. »

efendimiz

DEVLET Kİ NE DEVLET

Hadis âlimlerinden Ebu Ya'la, Ebu Naim ve İbn-i Asakir, sahabe Şeddad bin Evs'den Nebiler Nebisinin bir hadisini naklederler... »

efendimiz

YARILAN GÖĞÜS

Hadis âlimlerinden Ebu Ya'la, Ebu Naim ve İbn-i Asakir, sahabe Şeddad bin Evs'den Nebiler Nebisinin bir hadisini naklederler... »

efendimiz

NUR ÇOCUĞUN MEKKE'DE DEDESİNE TESLİMİ

Bu dehşetli haber üzerine Halime ile Haris dışarı fırladılar. Allah'ın Resulünü gülümser bir halde buldular... »

efendimiz

NUR ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLİYOR

Annelerin Sultanı Hz. Amine ciğerparesini karşısında görünce sevincinden uçtu... »

efendimiz

MEDİNE ZİYARETİ

Alemin rahmeti, cihanın en büyük ziyneti, şanlı ve ebedi Resul, aziz annesinin yanında bir gül gibi büyüyordu. Dedesi Abdülmuttalib de etrafında pervane gibi dönüyor, himayesini üzerinden eksik etmiyordu...

efendimiz

İKİNCİ ANNE

Ümmü Eymen Allah'ın Resûlünü bağrına bastı. Devenin birisine binip diğerini yedeğine aldı ve 5 gün sonra Mekke'ye ulaştı ve Nur Çocuğu dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti... »

efendimiz

ALLAH'IN RESULÜ DEDESİYLE

Altı yaşında anneden de öksüz Alemlerin Efendisini, dedesi Abdülmuttalib bağrına bastı. Gece gündüz hep o güzelin hizmetinde bulundu. O'nu altın başaklı bir lale gibi koklayıp duruyordu... »

efendimiz

ABDÜLMUTTALİB'İN VEFATI

Âlemlere rahmet olan Cenab-ı Mustafa sekiz yaşlarındayken de büyük babası Abdülmuttalib öteler âlemine göçtü. Vefat ettiği zaman 80 yaşını aşmış bulunuyordu. O'nun vefatıyla Mekke şehri matemlere büründü... »

efendimiz

EBU TALİB

Bundan böyle nur çocuk, amcası Ebu Tâlib'in himayesinde... »

efendimiz

BİLENLE BİLMEYEN

Uzaklarda bir adam var... Bu adam, o devrin ilim sahibi... İnsan tavır ve şekillerinden mânalar çıkarıyor... Ara sıra da Mekke'ye geliyor... Kureyş büyükleri hemen etrafına halkalanıyor... »

efendimiz

FATIMA HATUN

Ebu Talib'in zevcesi Fâtıma Hatun da nur çocuğu öz evladı gibi seviyordu. Nebiler Nebisine bütün gönül kapılarını açmış, bütün benliğiyle ona bağlanmıştı... »

efendimiz

ALLAH RESULÜNÜN İLK YOLCULUĞU

AY PARÇASI BİR ÇOCUK O güzellik sultanı çocuğun cemalinde ışık üstü bir ışık vardı. Görenlerin aklı kamaşıyordu... Hep güler yüzlü, tatlı, fakat daima mahsun ve düşünceliydi... »

efendimiz

NASIL KEŞFETMİŞTİ ?

İbadethanesinde münzevi bir hayat süren rahip, Allah'ın sevgilisini görmeden, O'nunla bir kelimecik konuşmadan, harikuladeliği nasıl keşfetmişti? »

efendimiz

VE BİR İDDİA

Küfür, insan kalbini kemiren bir kanser ki, âlemde devası yoktur!... »