ALEMLERİN HÜZÜN YILI

  ALEMLERİN HÜZÜN YILI

efendimiz

VEDA HACCI

Mekke fethedildi. İslam davası düzlüğe çıktı. İnsanlar bölük bölük, dalga dalga Allah'ın dinine girdi. Mekke'de fışkıran nur bütün kâinatı yıldız yıldız pırıldattı ve artık insanlar ırmak ırmak Allah dininin kapısına doğ »

efendimiz

EN CAN ALICI NOKTA

İnsan denizini hüzün deminin bastığı, gönüllere hicran oklarının saplandığı bu an, Allah'ın Sevgilisi, mukaddes gözleriyle yığınları tarayıp sordular... »

efendimiz

MİNA HUTBESİ

Sahabilerden Ebu Bekre (r.a) den rivayete göre Allah'ın Resulü devesi üstüne oturduğu ve devenin dizgini birisi (Bilal) tarafından tutulduğu halde irad ettiği hutbesinde şöyle buyurdu... »

efendimiz

AVDET VE İKİ EMANET

Allah'ın Sevgilisi, topyekûn zaman ve mekânın ve bütün mahlûkatın Peygamberi Mina'daki bu hutbelerinden sonra kurban kesim yerine geldiler. İnsanlar yine dalga dalga eteklerinde... »

efendimiz

GÜNEŞ NEDEN TUTULDU

Allah'ın Sevgilisi, topyekûn zaman ve mekânın ve bütün mahlûkatın Peygamberi, Allah'ın verdiği emir üzerinde... Gece-gündüz, tesbih, tenzih, istağfar... »

efendimiz

SON SEFER

Rum illerine, Şam taraflarında "Belka" isimli yere bir ordu tertip ettiler. Başbuğluğa da Hz. Usame'yi getirdiler. Orada, Usame'nin babası Zeyd bin Harise, Bizanslılar elinde şehit edilmişti... »

efendimiz

BÜTÜN KAPILAR KAPANSIN

Hastalık her an derinlere doğru biraz daha ilerliyor. Bir taraflarında Hazret-i Ali, öbür taraflarında Fadl İbn-i Abbas, iki tarafa dayanarak mescide geldiler... »

efendimiz

YÜKSEK ATEŞ

Hazret-i Aişe'nin hücresinde upuzun yatıyorlar. Baş ağrısı ve yüksek ateş... Ateşleri o kadar şiddetli ve yüksek oluyor ki, bir leğenin içine oturup başlarından yedi güğüm dolusu su döktürüyorlar... »

efendimiz

HALİK-İ AZİM'İN MUHTEREM PEYGAMBERİ YİNE MİNBERDE

Kâinatın yaratılış sebebi, Allah'ın Sevgilisi, topyekûn zaman ve mekânın ve bütün mahlûkatın Peygamberi, sahabilerin ağlayıp inlediğini öğrenince, biraz su dökünüp hafiflik hissettikten sonra yataklarından kalktılar... »

efendimiz

EMİR

- Ebu Bekir'e haber verin namazı o kıldırsın ! ... »

efendimiz

KALEM KIRTAS HADİSESİ

12 Rebiülevvel pazartesiye 4 gün kala başuçlarında, Hazret-i Ali ve Hazret-i Ömer (r.a.) in de bulunduğu büyükçe bir sahabi halkası. Mukaddes gözlerini aralayıp hafif hafif seslendiler... »

efendimiz

HÜCRENİN DIŞI

Dışarıdaki manzara müthiş. Mescid-i Nebevi'nin etrafı küme küme sahabi ve ordu hazırlığı... »

efendimiz

PEYGAMBERİMİZİN HZ. EBU BEKİR İLE KONUŞMASI

Allah'ın Resulü Ebu Bekir'e dediler:
- Ya Eba Bekir sor!
Hz. Ebu Bekir (r.a) sordu:
- Ey Allah'ın Resulü, ölüm yaklaştı mı? ... »

efendimiz

SAADETHANE'NİN İÇİ

Kainatın Efendisi, en derin ve ince hisle sevdikleri mübarek kızları Hazreti Fatıma'yı istediler... »

efendimiz

HZ.ÜSAME BAŞUÇLARINDA

Varlığın sebebi olan Cenabı Peygamber dalgın yatıyorlar. Genç kumandan geldi. Başuçlarına yaklaştı. Gördüler. Genç başbuğa bir şey demediler. Fakat mübarek ellerini yükseğe kaldırıp durdular, sonra Hazreti Üsame'nin üzerine sürd »

efendimiz

PEYGAMBERİMİZİN İRTİHALİ

Sahabeler imama uymakta devam. Kendileri de Sıddık-ı A'zam'ın yanına durdular... »

efendimiz

ALLAH HAY VE LAYEMUT

Kendileri de Sıddık-ı A'zam'ın yanına durdular. Namaz, içlerinde Allah'ın Sevgilisi, Ebu Bekir'in arkasında kılındı... »

efendimiz

PEYGAMBER MÜEZZİNİ HZ. BİLAL (R.A)

Peygamber müezzini Cenabı Bilal, Allah Sevgilisinin defninden evvel son ezanı okuyor... »

efendimiz

NUR RAVZASI

Peygamberler Peygamberinin kabrinin başında en büyük sıddıkiyet ve teslimiyet örneği Hazreti Ebu Bekir (r.a) ve yüce Faruk Hazreti Ömer(r.a)... Gözleri kara toprakta... »

efendimiz

ALLAH RESULÜNÜN FAZİLETİ

Şanı pek yüce olan Allah, varlığın sebebi olan Cenab-ı Ahmed-i Muhtar (s.a.v.)'ı Kur'an ve öbür semavi kitaplarda nebilerin dilleriyle birçok isim altında anmıştır. »

efendimiz

EVLATLARI

Allah Resulünün altı evladı vardı. İkisi erkek ve dördü kız. Erkekler: Kasım ve İbrahim. Kızlar ise, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Kızların hepsi islama yetişmişler ve Allah Resulünün ardınca hicret etmişlerdir... »

efendimiz

FATIMA-İ ZEHRA (R.A)

Nebiler Nebisi'nin nübüvvete erme senesi olan kırkıncı yıllarında dünyaya geldi. Derinlik, hislilik, incelik bakımından bir tane... »

efendimiz

VARLIKLARIN EN YÜCESİ

Malumdur ki, Allah Resulü'nün yaratılışı bütün peygamberlerden evveldi. Adem (a.s.), ruh ile ceset arasındayken Nebiler Nebisi Cenab-ı Mustafa'ya nübüvvet verilmişti... »

efendimiz

VE ... KUR'AN

Allah'tan getirdikleri Kur'an, bütün zaman ve mekân boyunca her türlü tahrif ve değişiklikten masun ve mahfuz kalmıştır... »

efendimiz

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'İN MUKAVKIS'A YAZDIĞI MEKTUP

Bu tarihi mektup, 19'uncu asrın ortalarında Barthelemy isminde bir müsteşrik tarafından, Mısır'daki bir Kıpti manastırının kütüphanesinde, eski bir kitap cildinin kapağına yapışık olarak bulunmuştur... »

efendimiz

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED (ALEYHİSSALATU VESSELAM)'IN MÜBAREK İSİMLERİ VE MANALARI

Efendimiz Hz.Muhammed (Âleyhissalâtu Vesselâm) 'ın mübarek isimleri ve manaları... »