EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

  EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZALARI

efendimiz

İSLAM VE KILIÇ

İslam'ın kılıcı, ucunda ebedi şifayı da beraber taşıyor ve bizzat merhamet oluyor. »

efendimiz

ABDULLAH BİN CAHŞ SERİYESİ

Allah'ın Resulü, Abdullah bin Cahş 'ın emrine oniki kişi verip, keşif kolu halinde Mekke yakınlarında ki Nâhle vadisine gönderdiler... »

efendimiz

KIBLE

Kâbe, Kâinatın iman beşiği ve insanoğlunun ilk mescidi... »

efendimiz

BÜTÜN YÜZLER KABE'DE

İşte o günlerde harikalar harikası bir iş oldu... »

efendimiz

YAHUDİ VE MÜNAFIK AĞIZLARIN ÜFÜRDÜĞÜ ZEHİR

Allah'ın fermanıyla namaz içinde Mescid-i Haram 'a yönelen harikulâde tecellisi ışık ışık yanarken, evet, böyleyken, hemen Yahudi ve onun gerisinde saklı münafık yılan dilini çıkardı ve zehrini üfledi... »

efendimiz

RAMAZAN VE ORUÇ

İbâdet istikametinin Kâbe'ye bağlanışından bir ay ve Hicret tarihinden 17 ay sonra, 18. ayda Ramazan orucu farz kılındı. Fıtır sadakası vâcip oldu... »

efendimiz

BEDİR GAZASI

Dört ismiyle,
Büyük Bedir, Koca Bedir, İkinci Bedir, Kanlı Bedir... İslam'ın küfre karşı ilk büyük harbi ve İslam kılıcının büyük örsü Bedir... »

efendimiz

MEYDAN

Bedir, kızgın kum düzlüğünden ibaret bir saha... Kumlar Peygamber ordusunun ayaklarının altını öpebilmek için saadetle kaynaşıyor... »

efendimiz

CENK BAŞLIYOR

Peygamberler Peygamberi, ağaç dallarından bir gölgelik yaptırdılar ve altına geçtiler. İlk büyük İslam cenginin Peygamber karargâhı işte bu dalların altı... »

efendimiz

ALLAHIM BENİ MAHZUN ETME

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber karargâhlarında... Onun hemen yanı başında yine hilm âlemi yüce Sıddık (r.a)... »

efendimiz

CENK SONU

Allah Resulü'nün muazzez sahabilerinden ve bağrı yanık âşıklarından Ukaşe Hazretleri öyle şevkle cenk etti ki, elindeki kılıç kırıldı; kabzasına kadar indi... »

efendimiz

O SAHADAN GELEN İNİLTİLER

Artık Bedir sahası harikuladelikler yatağıdır. Aradan yıllar ve devirler geçer ve hep harikuladelikler devam eder... »

efendimiz

ESİRLER

Muazzez sahabilerden Enes bin Malik (r.a) den: Allah'ın Resulü Bedir gününde sahabeleriyle meşveret(danışma) edip esirlere ne gibi muamele yapılması gerektiğini sordular... »

efendimiz

ESİR AMCA

Esirlerin başlıcası, Allah Resulünün amcası Abbas. Hale bakınız ki, onu, zayıf ve çelimsiz bir Müslüman tutmuştu... »

efendimiz

EBU LEHEB LANETLİSİ

Ebu Süfyan, bozgundan kaçarak canını Mekke'ye zor attı, Ebu Leheb Mekke'de kalmıştı. Ebu Süfyan'ı perişan bir halde görünce sordu... »

efendimiz

DAİMA İLERİ

Ve büyük Bedir hamlesinden sonra sıyrılan İslamın elmas kılıcı. Bu kılıç, havada ıslıklar çalarak ebedi hareket rüzgârlarını yol yol açtı. Bu kılıç, avucunda ebedi şifayı taşıyarak kanayan insan kafalarını hidayet şafağına »

efendimiz

BENİ KAYNUKA GAZVESİ

Medine'de üç büyük Yahudi kabilesi vardır. Bunlardan Beni Kaynuka, cesaret ve atılganlıklarıyla tanınmış bir taifedir. Resuller Resulünün hicretlerinden sonra kâfirler üç kısım olmuşlardı... »

efendimiz

SÜVEYK GAZVESİ

Hicretin 22.ayı. Zilhicce'nin beşinci Pazar günü oldu. Cenge sebep şuydu... »

efendimiz

OSMAN B. MAZ'UN

Muazzez sahabilerden ve Allah Resulünün bağrı yanık sevdalılarından Osman b. Maz'un Hazretleri de bu ayda vefat etti. Vefat ettiği zaman varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber onun üzerine dört tekbir getirdi... »

efendimiz

HARP HİLEDİR

Nihayetsiz olan mülkün seyidi buyurdular: - Harp, hud'adır!
İşte o gün bugün değişmemiş, bundan sonra da değişmeyecek ve kıyamete kadar sürecek hikmet... »

efendimiz

SENİ BENDEN KİM KURTARABİLİR?

Dasur bin Haris isimli bir kâfir vardı. Kahramanların kahramanı olmak sevdasına düştü. Salebe ve Muharip oğullarından bir çete kurdu... »

efendimiz

UHUD MUHAREBESİ

Uhud, nur şehri Medine'ye 5 kilometre mesafede bulunan bir dağ. Onun hakkında Allah'ın Sevgilisi:
"Şu Uhud'dur, o bizi sever, biz de onu severiz!" buyurmuşlardır. »

efendimiz

RÜYA

Muharebeden bir gün evvel varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber bir rüya gördüler ve sahabelerine dediler... »

efendimiz

NEBİYYİ EKREM ZIRHINI GİYİYOR

Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser Havuzu'nun sahibi Cenab-ı Mustafa (s.a.v) o günün ikindi namazını da kıldılar... »

efendimiz

YÜRÜYÜŞ

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber, dört kola böldükleri kıtalara birer sancak verdiler. İslam birlikleri dört koldan harekette... »

efendimiz

TABİYE

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber, Abdullah bin Cübeyr (r.a) emrinde 50 tane keskin nişancıyı İslam ordusunun arkasındaki dağ yolunun ağzına tabiye ettiler... »

efendimiz

HARP

Bütün hazırlıklar tamamlandı ve gözden geçirildi. O an Allah'ın Resulü ellerine bir kılıç aldılar ve buyurdular: - Bu kılıcı hakkıyla benim elimden kim almak ister? »

efendimiz

UHUD'DAN BİR BAŞKA SAHNE

Allah Resulünün şan ve şerefini duyan ve Ona âşık olan biri daha. İsmi: Vehb...
Müzeyne dağından Peygamber yatağı Medine'ye davar getirmişlerdi. Bir de baktılar ki, şehir bomboş. Sordular... »

efendimiz

ŞEHİDLERİN DEFNEDİLMESİ

Uhud dağının etekleri Müslüman şehidlerle dolu. Kiminin bütün azaları kesilmiş, kiminin kolu yok, kiminin bacağı. Kiminin dudaklarında cennet tebessümleri. Kumlara uzanmış yatıyorlar... »

efendimiz

UHUD ŞEHİTLERİNİN MÜKAFATI

Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser havuzu'nun sahibi buyuruyorlar... »

efendimiz

BİR İLAHİ MÜJDE

Allah Resulü Hazret-i Muhammed 'in, Cabir bin Abdullah (r.a) 'a müjdesi... »

efendimiz

ŞARAP VE KUMAR'IN YASAKLANMASI

Uhud muharebesinden sonra şarap ve kumar yasak edildi. Nebiler Nebisinin Medine'ye gelişlerinde şarap içiliyor ve kumar oynanıyordu. Sahabilerden bazıları, şarap ve kumarın mahiyetini Allah Resulünden sordular... »

efendimiz

DAİMA İLERİ

Müslümanlar hesabına büyük bir imtihan olan Uhud'dan sonra İslam'ın çağlayışı bir nefes olsun durmadı... »

efendimiz

ABDULLAH BİN ÜNEYS SERİYYESİ

Süfyan bin Halid isimli lanetli bir kâfirin Allah Resulüne bir baskın vermek üzere bazı kâfirleri topladığı haber alınmıştı. Bu kâfire karşı tek başına Abdullah bin Üneys gönderildi... »

efendimiz

TUZAK

Hicret tarihinin 36. Ayında, sefer ayı içinde. İki kabile birleşip bir tuzak kurdu. Bu kabilelerden birkaç kişi Nebiyyi Muhteremin huzurlarına çıktılar... »

efendimiz

BÜYÜK BİR ACI DAHA

Ebu Bera bin Amir isimli tanınmış bir zat, Allah Resulünden İslam dairesine girme teklifi aldı. Fakat cahiliyet inadı yüzünden boyun eğmedi. İslam'dan uzak da kalmadı. Müslümanlara düşmanlık da etmedi... »

efendimiz

DİĞER GAZVELER

Zat-Ür-Rika, Küçük Bedir ve Devmetü'l-Cendel gazveleri... »

efendimiz

HENDEK GAZVESİ

Ahzap veya Hendek gazası. Ahzap, hizipler demek. Bu cenk Allah'ın Sevgilisi'ne karşı, küfrün küme küme, yumak yumak olup hep birden harekete geçme tecrübesi... »

efendimiz

ALLAH'IN YENİLMEZ ARSLANI HZ. ALİ'NİN BÜYÜK CENGİ

Kureyş'in, bahadırlıkta eşsiz tanığı ve bin kişiye bedel bildiği meşhur cengâver Amr b. Abd, kendisinin kim olduğu bilinsin diye bir alamet takınmıştı. Tepeden tırnağa kadar zırhlara bürünmüştü... »

efendimiz

HAİN

Gerilerin müthiş haini ve püsküllü belası Kurayzalılar. Mekke müşriklerinden aldıkları işaretle Medine içine kadar girmiş ve hıyanetini açığa vurmuşken... »

efendimiz

ALTINCI YIL VE SULH

Bu yıl büyük ve toplu hareket yok. Bu yılın birçok keşif ve baskın hareketleri arasında, Hayber Yahudilerine yardım ettikleri haber alınan Beni Saad üzerine yine Hazret-i Ali gönderildi... »

efendimiz

EBU CENDEL'İN ÇİLESİ

Müthiş bir hadise oldu. Mekke'den kaçan, ayakları zincirli vücudu tırmık tırmık yara, Müslüman delikanlı Ebu Cendel Allah Resulünün huzuruna çıkı verdi. Eza ve cefa fırınında pişirilen, çekmediği işkence kalmayan bu Müslüman... »

efendimiz

HAYBER GAZASI

Hayber, Şam istikametinde nur şehri Medine'den sekiz konaklık yolda bir şehir. Önceleri, mamur ve muazzam bir beldeydi... »

efendimiz

SİYAH BAYRAK

O güne dek sancaklar, hep beyazdı. Ve kol kol bazı gruplara veriliyordu. İlk defa olarak Peygamber sancağı halinde tek bayrak, Hayber seferine girerken kullanıldı, ufuklar boyu yelpaze gibi dalgalandı... »

efendimiz

BÜYÜK BİR ŞEY OLDU

Saflar tertiplenip cenk başlarken şanlı sahabi Amr (r.a) bütün gücüyle bir Yahudi'nin üzerine salladığı kılıcının kendisine değmesini önleyemedi ve kendi silahıyla şehid oldu... »

efendimiz

HZ. ALİ KAFİRİ YERE SERİYOR

Hikmet, ulviyet ve şecaat çağlayanı Cenab-ı Ali (k.v.) saflarını nizamladı. Ve kale burçlarına doğru bir arslan heybetiyle ilerledi... »

efendimiz

YAHUDİ TUZAĞI

Yahudilerden hain bir kadın, bir et pişirip onu zehirledi ve İnsanlığın Efendisine takdim etti. Pişmiş eti, Allah Resulünün sofrasına koydular... »

efendimiz

NAMAZ

Nihayetsiz olan mülkün seyyidi Cenab-ı Mustafa (s.a.v), Hayber'de gayet şiddetli cenkleşti. Bu yüzden de yorgun düştüler. Kendilerini ve sahabilerini uyku bastırdı ve sabah namazı yetiştirilmedi. »

efendimiz

KEDİ BABASI

İşte yukarıdaki hadis-i şerifleri nakleden büyük sahabi. Hayber önlerinde, Evs kabilesinden bir şahıs. Allah'ın Resülünün ayaklarına kapanarak İslam denizine can attı ve en taşkın cezbe haliyle Müslüman oldu. »

efendimiz

KÖPÜREN HAMLE

İslam hamlesi bir an için olsun durmadı. Daima ileri!.. İnsanlığı dalalet bataklığından kurtarmak ve hakikat mihrabına döndürmek için girişilen seferler hep devam etti... »

efendimiz

ELÇİLER

Mekke anlaşmasının arkasından, yedi iklim dört bucağa Peygamber elçileri gönderildi... »

efendimiz

KAZA UMRESİ

Bu seriyyenin ismine de "Kaza Umresi"

efendimiz

MUTE CENGİ

Mute denilen yer, Şam taraflarında, Belka şehrinin bağlılarından. Dımışk civarında bir mevki... »

efendimiz

AMR BİN AS SERİYESİ

Sekizinci yıl Cemaziyelahir'inde, yeni Müslüman ve büyük dahi Amr bin as, "Zatü'l-Selasil" dedikleri yere gönderildi. Kâfirler, İslam hücumu karşısında kopup parçalanmamak için birbirlerine zincirle bağlanmışlardı... »

efendimiz

BÜYÜK FETHE DOĞRU

Şanı pek yüce olan Rabbimizin, Resulüne bahşettiği fetihlerin en büyüğü Mekke Fethi'dir. Allah, bu vesileyle İslam'ı yüceltmiş ve Resulünü keremlendirmiştir... »

efendimiz

HAZIRLIK

Allah'ın Resulü, Kureyş üzerine çullanacaklarını ve İslam'ı büyük zafer merhalesine ulaştıracaklarını herkesten gizli tutuyorlar... »

efendimiz

YOLLAR BOYUNCA

Sekizinci Hicret yılı Ramazanın ikisinde yola çıktılar. Kedid isimli su başına varıldığı zaman iftar ettiler. Ay çıkıncaya kadar da iftar sofrasında kaldılar. Muazzez sahabiler de aynı şekilde iftar sofrasında oruçlarını açtıla »

efendimiz

ONBİN KANDİLLİK ATEŞ

Nurdan bir ırmak gibi akıp gelen Peygamber ordusu Mekke'ye inen tepeler üzerine kondu... »

efendimiz

SAHABE ORDUSUNDAKİ HAŞMET

Sabah olup Peygamber ordusu Mekke'ye inişe geçerken, Allah'ın Resulü, amcaları Hz. Abbas'a emrettiler:
- Ebu Süfyan'ı askerin geçeceği yolda bir yerde durdur! Manzarayı seyretsin! »

efendimiz

ŞÜKÜR DEMİ

İşte iman ordusu, sanki nurdan bir ırmak,
Peygamberini yine muzaffer eyledi Hak... »

efendimiz

DEVRİLEN PUTLAR

Ramazanın bitmesine 10 gün kala, bir Cuma günü, Kâinatın Efendisi Kâbe'yi tavaf ediyor. Kâbe'nin etrafında dizili 360 putun önünden geçiyorlar. Ellerinde, ince bir ağaç dalı... »

efendimiz

KÂBE'NİN ANAHTARLARI

Allah evinin anahtarı Osman b. Ebi Talha'nın elinde. Nur-u Cihan, anahtarı Osman'dan istediler... »

efendimiz

KÂBE'DE EZAN

Bu davudi ses nerden geliyor?
Mekke ufukları hep ürperiyor... »

efendimiz

BEY'AT

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber, Safa tepesinde oturuyorlar. Mekke olanca halkıyla huzurlarına gelip bey'at ediyor. »

efendimiz

YİNE MEDİNE'YE DÖNÜŞ VAR

Allah'ın Sevgilisi, topyekün zaman ve bütün mahlûkatın Peygamberi, 15 gün kaldıktan sonra, keremli Mekke'den, nur yuvası haline getirdikleri Medine'ye, Ensar isimli sahabilerinin yurduna döndüler... »

efendimiz

HUZEYN GAZASI

Büyük ve muhteşem fethin ardından Huzeyn gazası. Huzeyn, Mekke'ye üç gecelik yolda, Taif yakınlarında bir vadi. Mekke'nin fethiyle grup grup insanın İslam'a gelişi Havazin ve Sakif kabilelerini ürküttü... »

efendimiz

TAİF GAZASI

Taif, bağ ve bahçesi bol, meyvelik bir yer. Mekke'den iki üç konak mesafede. Allah'ın Resulü, sekizinci yıl Şevval ayında Huneyn seferinin hemen arkasından Taif üzerine yürüdüler... »

efendimiz

DAİMA İLERİ VE DAİMA İLERİ

Ebedi Hayat Müjdecisi bu defa da Kays bin Udade'yi, 400 mücahitle Yemen tarafına gönderdiler ve yol üzerinde bulunan Sad'a kabilesini vurmak işiyle vazifelendirdiler... »

efendimiz

TEBÜK GAZASI

Hicretin 9.yılındayız. Bu yıl, zekât emrine karşı duran Temim oğulları tepelendi. Kelam ve şiir kabiliyetlerine güvenen bazı şairler Medine'ye gelip Peygamber şairlerine mağlup oldular... »

efendimiz

DÜZLÜK

Sekizinci ve dokuzuncu yıllarda İslam bütün bir müessese halinde tam düzlüğe çıktı... »

efendimiz

GIYABİ NAMAZ

Dokuzuncu yılın Recep ayında bir gün umulmadık bir şey oldu. Allah'ın Resulü, muazzez sahabileriyle beraber gıyabi bir cenaze namazına durdular... »