logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

NEBİ VE RESÜL

Nebi: Yüce Allah'ın vahine mazhar olan, fakat eline müstakil ölçüler, kitap ve şeriat verilmeyen ve kendisinden evvelki Resulün şeriatince giden peygamberlere denir.

Resul: Kendisinden evvelki şeriatları kaldırıcı, nehyedici yepyeni yol açıcı ebediyet kılavuzu. Ve Allah tarafından kendisine kitap verilen peygamberlerdir.

Peygamber kelimesi ikisine de şamil...
Her Resul nebi, fakat her nebi Resul değil...

Allah'ın Sevgilisi, topyekûn zaman ve mekânın ve bütün mahlûkatın Peygamberine ait ilk devre, gizli davet kadrosu içinde, küfür gözleri hançer hançer, kini alev alev... Müslümanların sayısı kırka doğru "Açığa vur!" emri gelinceye kadar böyle sürdü.

Meydanı çınlatacak olan ilahi nida, risaletten bir müddet sonra:

"Sana emredileni açığa vur!" Fermanıyla geldi... Nazil olan bu ayet artık yolun apaydınlık gösterilmesini bildiriyor...

Artık Allah'ın yüce emri yerine gelecek ve icabında kan ırmak ırmak aksa da mukaddes bayrak, Allah Resulünün eliyle varlık dairesinin merkezine dikilecek... Kâfirler istemese de...

İlk iş olarak, o güne kadar gizli okunan Kur'an açıkça ve yüksek sesle okunmaya başladı...

Kureyş müşriklerinin hayreti, dehşeti, günden güne artıyor ve suratlarında bir şamar gibi hissettikleri bu hale kanlı gözlerle bakıyorlar...

Ve günlerden bir gün... Kâinatın Efendisinin yolu, müşriklerin ibadet yerine uğradı... Mankafalı kâfirler suratsız putlara karşı secdede...

Allah'ın Sevgilisi seslerini yükselttiler.

- Babanız İbrahim'in dinini iptal ettiniz! Bu haliniz nedir?

Donmuş nazarlarla bakıp dediler:

- Bizi Allah'a yakınlaştırmaları için onlara tapıyoruz!...

- Bu halle mi, Allah'a yaklaşacaksınız?

- Evet...

- Bu ancak Allah'tan uzaklaşmak olur...

Ve puta tapanlar, put gibi donmuş olarak Allah Resulünün mukaddes yüzüne bakıp duruyor...

Artık küfür günden güne kızışıyor. Bayrağını açan İslamiyet karşısında mırıltılar gittikçe büyüyor ve tam bir adavet çölü haline geliyor...

Nebiler Nebisini, küfür safındakilerden amcası Ebu Talip'ten başka koruyan yoktu. Bütün Kureyş uluları, bütün insanlığın kurtarıcısına ve Allah'ın Sevgilisine düşman kesilmiştir.