logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

İLK MÜSLÜMANLAR

İmana can atanlar:

Bütün insanoğluna Allah müjdesini getiren Cenab-ı Ahmed'e ilk inanan ulvi Zevcesi Büyük ve Temiz Hatice(r.a)... Ümmet kütüğünde müminlerin 1 numaralı kaydı, bir numaralı mümine,

Haticetü'l Kübra...

İlklerin ilki...

Başta şanı yüce Rabbimizden:

"Ey bürünüp sarınan(habibim), kalk. Artık kâfirleri azap ile korkut. Rabbini büyük tanı..." emrini alan Hakk'ın Nebisi, memuriyetini Hz. Hatice'ye bildirir bildirmez, Büyük ve Temiz Hatice(r.a) hemen infilak etti:

Allah'tan başka ilah yok, Muhammed onun Resulüdür... Tasdik ederim..

Ve en taşkın bir şevk, saadet ve heyecanla Kâinatın Efendisinin davetine can attı. Adeta sevincinden taştı... İman Hz. Hatice(r.a) için saadetlerin en büyüğü oldu...

Daha evvelce de belirttiğimiz gibi, Allah'ın Sevgilisi Cebrail'den şu tebliği almışlardı:

- "Rabbin sana selam ediyor ve diyor ki: Sen benim insanlara ve cinlere Resulümsün! Onları tevhid kelimesine davet et!"

Ve sultan Melek ayağını yere vurmuş, vurduğu gibi yerden sular kaynamış, Cebrail o sudan abdest almış, Allah'ın Sevgilisine de aldırmış, peşinden onunla beraber namaza durmuştu...

Âlemlerin Efendisi ulu zevcelerine abdest ve namazı öğretti ve beraberce namaza durdular... Nihayetsiz olan mülkün Seyyidi ve Kevser havuzunun sahibi Cenab-ı Mustafa(s.a.v) önde ve Kâinat çapındaki ümmetinin ilk ferdi Cenab-ı Hatice(r.a) arkasında... İki mübarek insan, gözlerinden dökülen şebnem damlası yaşlarla ibadet ediyorlar...

İlk namaz, sadece 2 rekattan ibaret... ve sabah akşam günde 2 defa.