logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

YENİ BİR DENEME

Peygamber amcası Hazret-i Hamza, Kureyş içinde izzetli, itibarlı, yiğit, pehlivan ve dilâver bir kimseydi. Bu yüce bahadır islama gelmekle müminler cephesinde kuvvet doğdu. Kureyş kâfirleri biraz sinirlendiler ve Müslümanlara eskisi gibi cefa edemediler. O kadar akılları kamaştı ki, yeni bir tabiyeye can attılar. Varlığın vücut hikmeti, cihanın en büyük ziyneti Cenab-ı Ahmed (s.a.v)' i aradılar ve toplu olarak huzuruna çıktılar ve dediler:

- Muradın nedir senin? Eğer yükselmekse muradın, Seni Kureyş'in ulusu ve başı ilan edelim! Eğer sultan olmak istiyorsan öyle ol! Sultanımız diyelim! Eğer hastaysan, gözüne görünen şeyler cinlerse, varımızı yoğumuzu, bütün varlığımızı yoluna dökelim, tabipler getirtelim, sana ilaç bulalım! Ondanda bir şey çıkmazsa seni mazur görelim! Hangisini istiyorsan, istediğini hemen bildir!..

Kâinatın Efendisi, O mana dolu Allah Sevgilisi tane tane cevap verdiler:

- Sizin o işaret ettiğiniz hastalık hali bende yoktur. Allah beni Resulü olarak gönderdi ve bana kitap indirdi ve insanlara müjdeci ve korkutucu olmamı emretti... Bende Allah'ın risalet emrini size yetiştirdim ve nasihat verdim. Eğer haktan getirdiklerimi kabul ederseniz, bu dünya ve ötesinde saadete kavuşursunuz, etmezseniz, bende sabreder ve Allah sizinle aramda hükmedinceye kadar beklerim...

Çarpık suratlı kâfirler son ümitlerinin de boşa gittiğine ve peygamberler peygamberinin hiçbir menfaate davasını bırakmayacağını gördüler. Ve büsbütün çıldırdılar. Kıl kadar ince sekmelerle gelen İslam dağı'nı durdurmak için, çarelerin çaresini düşündüler...

Kanayan kafalar, nasırlı vicdanlar, paslı ve isli ruhlar hep düşünüyor...

Biri ortaya fikir attı ve dedi:

- Yahudi âlimlerine soralım. Aramızda şöyle bir kimse peydahlandı. Nebiliğini iddia ediyor. Acaba gerçek mi? Nasıl olması lazım? Kitaplarda bir işaret var mı ?..

12