EFENDİMİZİN GENÇLİK ÇAĞI

  EFENDİMİZİN GENÇLİK ÇAĞI

efendimiz

MUKADDES GENÇ

Nur-u Cihan, artık çocukluk devresini yavaş yavaş tamamlıyor ve gençlik çağına giriyordu. »

efendimiz

NEBİYYİ MUHTEREM'İN KOYUN GÜTMESİ

Nebiler Nebisi bu gençlik demlerinde bir müddet kureyşlilerin koyunlarını güttüler. Bizzat kendileri şöyle demişlerdir: Koyun gütmeyen hiçbir peygamber yoktur! »

efendimiz

KÖTÜLÜK ONDAN UZAK

Allah'ın arslanı ve evliyalar sultanı Hz. Ali (k.v) den nakil:
Bir gün, Allah'ın Resulüne sordular:
- Senin hiç puta taptığın oldu mu, ey Allah'ın Resulü! »

efendimiz

FİCAR MUHAREBESİ

Cahiliyet devrinde Araplar arasında sık sık cinayetler vuku buluyordu. Ardı arkası kesilmeyen kan dâvaları bir çığ gibi büyümüştü.Ficar muharebesi de bunlardan biriydi... »

efendimiz

AYAK İZLERİ

Hep biliyoruz ki, kâinatın iman beşiği olan Kâbe 'de Makam-ı İbrahim denilen bir yer vardır... »

efendimiz

MELEKLER

Nur-i Cihan, yeni bir çağa ayak attılar. O dem, gözlerine meleklerin görünmeye başladığı demdir. Şimşek gibi bir çakıp bir sönüyorlar; bir görünüp bir kayboluyorlar... »

efendimiz

YENİ BİR YOLCULUK

Kureyş kabilesinin bütün faaliyeti kervan ve ticaret üzerine... »

efendimiz

ALLAH RESULÜNÜN İLK EVLİLİĞİ

Hatice , o zamanlar Kureyş kadınlarının soy sop, şeref ve zenginlik bakımından da en ileri olanıydı. Bunun için herkes elinden gelse onunla evlenmeye can atar, malını mülkünü onun yolunda saçardı... »

efendimiz

İLK İZDİVAÇ VE İLK ZEVCE

İbrahim'den başka, Allah Resülü'nün bütün çoçukları büyük ve temiz Hatice'den...
Kasım, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye , Fatıma (r.a)... »

efendimiz

ALLAH RESULÜ'NÜN ERKEK ÇOCUKLARI YAŞAMADI

Âlemlerin Efendisi Cenab-ı Ahmet (s.a.v.)' in erkek çocukları Kasım ve ondan sonra hepsi; en küçük yaşta öldüler... »

efendimiz

İNCE YOLLAR

Seyahatler yine devamda... Hazreti Hatice, her seyahatten dönüşte Allah Resulüne bir deve hediye etmekte... Bu gidiş gelişler, Allah Resulünün ilahi irfanında en ince nakışları çizgilendirir... »

efendimiz

KAİNAT'IN EFENDİSİ 35 YAŞLARINDA

Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber kendisine vahiy gelmeden önce işte bu 35 yaşları devrelerinde ışık ve nur görürler, gaipten sesler işitirlerdi... »

efendimiz

HARİSE OĞLUNU ARIYOR

Zeyd'in babası Harise, oğlunu her tarafta arıyor, onun derdiyle gönlünden kan ırmakları akıtıyordu. Firkat şimşeği gönül toprağına düşmüş, zavallı adamı hicran dalgaları içinde bırakmıştı... »

efendimiz

İŞTE SEVGİ

İffet ve ismet timsali ulvi kadın, Âlemlerin Efendisini can-ı gönülden sevdi. En keskin sevgi humması, zaman ve mekân boyunca yalnız Hatice'nin başı üstünde tüttü. Hazret-i Hatice, bu aşk ve iman sayesinde Cennet kadınlarına sultan oldu. »

efendimiz

KARA TAŞ (HACER-ÜL ESVED)

Arada bir dağlardan boşalan seller... Kuraklığı ve sulaklığı birbirinden beter günler... Sellerin sürükleyip getirdiği molozlar ve Kâbe'nin içine kadar dolan çerçöp... Kısım kısım yıkılan Allah'ın evi... Ve harabeye dönen Kâbe... »

efendimiz

NİÇİN UNUTTULAR

Her şeyi biliyorlardı. Peki, niçin unuttular? Yazık ki unuttular... Onlar ki, İbrahim aleyhisselam'ın oğullarıdır; her şeyi biliyorlardı. Şimdi neden unuttular? »

efendimiz

PANAYIR

Beyaz, yeşil ipekler, al kırmızı renkler, desenler, motifler ve binlerce insanın çizgi çizgi bir cümbüş içinde fıkırdadığı panayır... Ve kızıl tüylü bir deve üstünde Kuss bin-i Saide... »