EFENDİMİZ (S.A.V)'İN PEYGAMBERLİK YILLARI

  EFENDİMİZ (S.A.V)'İN PEYGAMBERLİK YILLARI

efendimiz

NÜBÜVVETİN BAŞLANGICI

Allah'ın Sevgilisi, 40.doğum yılında, yine Ramazan ayında Hira'ya çıkmışlardı... »

efendimiz

MURAKABE DEVRİ VE HİRA DAĞI

İki Cihanın Saadet güneşi Cenab-ı Ahmed (s.a.v.) in yaşları kırklarına doğru ilerlemekte... »

efendimiz

VAHYİN İLK TEBLİĞİ

Zaman ırmağı aka aka tam Ramazan'ın on yedinci pazartesi gününe kadar gelmiş, Allah'ın Resulü, yine o gün Hira dağındaki mağarada... »

efendimiz

MÜTHİŞ AN

Melek kaybolur kaybolmaz, Allah'ın Sevgilisi ve İnsanlığın Efendisi, bir dehşete düştüler... Korkudan yüreği titriyordu... »

efendimiz

VARAKA BİN NEVFEL' E GİDİŞ

Allah'ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği Sevgilisi, rahat ve sükûnete erince yataktan kalktılar... »

efendimiz

BİR TECRÜBE

Rivayet edildiğine göre peygamber zevcesi büyük ve temiz Hatice (r.a.) Allah'ın Resulü'ne dediler ki:
- Ey amcamın oğlu! Sana vahiy getiren melek yanına geldiği zaman bana haber verir misin?... »

efendimiz

ÖRTÜLERE BÜRÜLÜ NEBİ

Bir gün, yine Hira Dağı'ndalar... Kendilerine uzlet çadırı ve istiğrak sediri olan dağ... Dağda bir müddet kaldıktan sonra evlerine dönmek üzere hareket ettiler. Öyle bir an ki, ne bir fısıltı ne bir kıpırdanış... »

efendimiz

VAHYİN KESİLMESİ

İlahi hikmet icabı birdenbire vahiylerin arkası kesildi ve korkunun daha büyüğü geldi. Ne bir delalet, ne bir işaret var...Böyle... Hiç beklenmedik bir anda ilahi hitap kesilivermişti... »

efendimiz

TEBLİĞ

İşte o an vahiy yolu, bir daha kesilmemek üzere bütün azametiyle açıldı. Sultan melek geldi ve tebliğ etti... »

efendimiz

PEYGAMBER

Ve vahiyler üst üste devamda... İlahi memuriyet her an kemalde... »

efendimiz

VAHYİN TARİFİ

Vahiy; lügatte; işaret, kitabet, risalet, ilham, gizli söz, telkin ve teshir gibi çeşitli manalara gelmektedir. Din teriminde vahiy; yüce Allah'ın dilediğini, peygamberlerine çeşitli şekilde bildirmesidir... »