Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

  Gözlerimizin Nuru Efendimiz (s.a.v)

GÜVENİLİR VE EMİN PEYGAMBERİMİZ (S.A.V)'İN HAYATI - GÖZLERİN NURU

"Tamamen Rahmet ve Kararlılık, Azim, Vakar, Heybet ve Haya'dır O, Ahlakının dışındaki her şey sadece bir meltem olup bir zenginlik bahçesidir O." »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN NESEBİ HAKKINDA

O: "Muhammed bin Abdillah bin Abdilmuttalip bin Haşim bin Abdi Menaf bin Kusayy bin Kilab bin Mürre bin Ka'b bin Lüeyyi bin Galib bin Fihr bin Malik »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN GAZVELERİ

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) bu süre boyunca gerçekleşen gazvelerinin sayısı 25 adettir. Bu gazvelerin sayının 27 olduğu da rivayet edilmiştir... »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN İSİMLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'i Allah-u Teala da Aziz Kitabı Kur'an-ı Kerim'de şu isimlerle isimlendirmektedir: Beşiren-Müjdeleyici, Neziren-Uyarıcı, Siracen Muniren - Parlak ve Aydınlatıcı, »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MÜBAREK ZEVCELERİ HAKKINDA

Resulullah Efendimiz (s.a.v) Hatice Binti Huveylid radiyallu anha ile evlenmişlerdi, kendisi Hüveylid'in kızı olup daha önceki bölümlerde bundan söz edilmişti... »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN ÇOCUKLARI HAKKINDA

Peygamberimizin çocukları; Kasım ( Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in künyesinde de Kasım ile adlandırılmıştır -Ebu'l Kasım-) , Abdullah (Tayyib ve Tahir olarak isimlendirilmiştir... »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN AMCALARI VE HALALARI HAKKINDA

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in amcaları; Haris, Kusem, Zübeyr, Hazma, Abbas, Ebu Talip (asıl adı Abdümenaf), Ebu Leheb (asıl adı Abdüluzza), Abdülka'be, Hacl (asıl adı Muğiyre), Dirar ve Ğeydak... »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN KÖLELERİ HAKKINDA

Enes bin Malik, Harise çocukları Hind ve Esma,Rabiet bin Ka'b Eleslemiyyun,Abdullah bin Mes'ud,Ukbe bin Amir,Bilal,Sa'd,Necaşi'nin kardeşinin oğlu [Zü] Mihmer,Bekeyr bin Şeddah Elleysi ve Ebu Zerr'il Gifari... »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MUHAFIZLARI HAKKINDA

Sa'd bin Muaz, Bedir gününde. Zekvan bin Abdi Kays ve Muhammed bin Mesleme, Uhud gününde. Zübeyr, Hendek gününde. Abbad bin Bişr, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Ebu Eyyüb - Hayber savaşında. (r.a) »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HÜR HİZMETÇİLERİ HAKKINDA

Enes bin Malik, Harise çocukları Hind ve Esma,Rabiet bin Ka'b Eleslemiyyun,Abdullah bin Mes'ud,Ukbe bin Amir,Bilal,Sa'd,Necaşi'nin kardeşinin oğlu [Zü] Mihmer,Bekeyr bin Şeddah Elleysi ve Ebu Zerr'il Gifari... »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HÜKÜMDARLARA-MELİKLERE GÖNDERMİŞ OLDUĞU ELÇİLERİ HAKKINDA

Habeş hükümdarı Necaşi'ye gönderilmiş olan Amr bin Ümeyye radiyallahu anhu. O'nun adı Ashama ve Atiyye'dir... »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN KATİPLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in katipleri şunlardı: Dört Halife, Amir bin Füheyre, Abdullah bin Erkam, Ubeyy bin Ka'b, Sabit bin Kays bin Şemmas, Halid bin Said, Hanzala bin Rebi', Zeyd bin Sabit... »

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE (CENNETLE MÜJDELENEN 10 SAHABE)

Aşere-i Mübeşşere'nin (hayattayken cennetle müjdelenmiş olan on sahabenin) adı şöyledir... »


PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN SİLAHLARI HAKKINDA

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in dokuz adet kılıcı vardı... »


PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN BİNEK HAYVANLARI

Daha fazla veya daha az olduklarına yönelik ihtilafların mevcut olmasıyla beraber Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in on adet atı vardır, onların adı şöyledir... »

HİLYE-İ SAADET

EFENDİLER EFENDİSİ (S.A.V) 'İN MÜBAREK SURETİ (HİLYE-İ SAADET) »
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN BAZI MUCİZELERİ HAKKINDA

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in mucizelerinden bazıları şunlardır: Kur'an-ı Kerim. Bu söz konusu mucizelerden en büyüğüdür. Şakk'üs-Sadr - mübarek göğüslerinin yarılması -. Beyti'l Makdis'ten haber vermeleri... »

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN VEFATI HAKKINDA

Peygamber Efendimiz (s.a.v) altmış üç yaşında iken - bazı rivayetlerde farklı nakiller vardır - Rebiülevvel ayından tam on iki gece geçtikten sonra öğlen civarı vefat etmiştir... »

Yeryüzünün Seçilmiş İnsanları

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN SEÇKİN ASHABI

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin seçkin ashabının önde gelenleri:

Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hazma, Cafer, Ebu Zer, Mikdad, Selman, Huzeyfe, İbni Mes'ud, Ammar ve Bilal (r.a)... »

Devamı

Efendimiz (s.a.v)'in Toplum Hayatı...

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN
YEME-İÇMESİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v) sadaka olarak verilmek istenen şeyleri almaz, yemez-içmez ancak hediye olarak verilen şeyleri alırdı, ona mukabil kendisi de hediyeler verir ve yemekte gösterişten kaçınırlardı... »

Devamı

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN
GİYİMİ

Resulullah Efendimiz (s.a.v) yün elbiseler giyer, mübarek ayağına nalın giyer, giyimde gösterişe kaçmazdı. Efendimiz (s.a.v) 'in en çok sevdikleri elbiseleri gömlek (kamis) idi... »

Devamı

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)'İN
ŞAKALARI - MİZAHI

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şaka yapar ancak doğru söz haricinde gerçek dışı hiçbir şey söylemezlerdi...»


Devamı