logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

RUHA DÜŞEN ATEŞ

Birden bire ruha düşen ateş... Ömer harekete geldi. Sert ve haşin sesi yumuşak ve rikkatli:

- Gösterin bana okuduğunuz şeyleri... Muhammed'e ne inmiş bende göreyim...

Fatıma (r.a) aynı vakar asalet heykeli, haykırdı:

- Ey Hattaboğlu sen şu anda küfrün kiri içindesin temiz olmayanlar Allah'ın kelamına el değdiremez. Eğer görmek ve okumak istiyorsan evvela yıkan, sana tarif edeceğim gibi temizlen, sonra al bak!

Kureyş'in en büyük kılıç ve kalem bahadırı Ömer, itirazsız, Fatıma'nın dediklerini yaptı ve kendisine uzatılan sahifeyi aldı "Taha" suresi:

"Ta, ha. Biz Kur'an'ı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allah'dan ) korkacaklara bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitap) olmak üzere indirdik. O çok esirgeyici (Allah'ın emr-ü hükmü) arşı istila etmiştir. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında ne varsa hepsi O nundur. Sen sesini yükseltsen (de yükseltmesen de birdir). Çünkü O, gizliyi de, gizlinin daha gizlisini de bilir. Allah O ( Allah) dır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler onundur." ( Taha Suresi / 1-8 )

Ömer'in gözleri dakikalarca sahifeler üzerinde... Fatıma ve Said de tek kelime söylemeksizin ona bakıyorlar.

Buz dağından gözyaşı bulutu... Buz dağı damla damla erimeye başladı. Ömer başını kaldırdı. Gözlerine kan oturmuş... Dünyanın en ince ve en sıcak sesiyle mırıldandı:

- Bu ne güzel ne derin, ne tatlı, ne fesahat ve belağat dolu kelam!..

O anda, perde aralandı arkasından biri çıktı ve gök gibi gürledi:

- Ya Ömer, İslama gel!..

Bu, Habbab isimli sahabi... Fatıma ile Said'e Kur'an okutmak için gelmiş ve Ömer'i görünce perde arkasına çekilmişti. İşte, şimdi en nazik anda meydana çıkıyor:

- İslama gel ya Ömer! Umarım ki, Allah, Resulünün dünkü duasını kabul etmiştir...

Dün Allah'ın Sevgilisi ve insanoğlunun Efendisi, mukaddes ellerini ulvilik âlemlerine açarak:

- Allah'ım! İslamı, Ömer ibn-i Hattab ile aziz kıl ve Ömer ibn-i Hattab'ı da İslam ile aziz yap!"

diye dua ettiler. İşte bir gün sonra duaları yerini buluyor.