logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

TUTUŞAN GÖNÜLLER

İlahi daveti insanlara duyuranların başında Hz. Ebu Bekir (r.a.) geliyor. İnsanları Allah'ın davetine, imanın mihverine, Kuran'ın gölgesine çağırıyor ve nice gönülleri tutuşturuyor...

İşte onun kılavuzluğuyla İslam dairesine giren bahtiyar müminler:

Osman ibn-i Affan...

Zübeyr ibn-i Avam...

Abdürrahman ibn-i Avf...

Saad ibn-i Ebi Vakkas...

Talha ibn-i Abdullah

Bunlar ileride cennetle müjdelenecek saadet kadrosundan (Aşere-i Mübeşşere den...)

Küfür, kanlı pençesini bunlara da attı. Eski yollarından dönmemeleri için, neler neler yaptı... Ama nafile!

Amcası Hz. Osman'ın Müslüman olduğunu haber alınca deliye döndü. O masum efendiyi bir direğe bağladı ve dövmeye başladı:

Eski dininden dönüp yenisine bağlandın ve Muhammed'in peşine gittiğin için işte seni bu direğe bağlıyorum. Tekrar atalarının dinine dönmedikçe salıvermem!.. Gönlü iman ateşiyle fokurdayan genç mümin amcasının yüzüne karşı haykırdı:

Vallahi, ey amca, ne yaparsan yap!.. Ben, ebediyet caddesine adım attım, bu yoldan asla dönmem!..

Adam donup kaldı.. Ve sonra bir canavara döndü, günlerce Hz. Osman'a işkence etti... Aldığı cevap aynı:

Allah bir Resulü Hak...

Genç müminin gönül sağlamlığı karşısında ihtiyar amca, Hazret-i Osman'ı salıvermekten başka bir şey yapamadı.

İşte bu ilk Müslümanlar, önlerine çıkarılmak istenen en çetin engellere rağmen, büyük hayat penceresinin kenarındaki nur sızıntısına doğru uçup gittiler... Hiçbir kuvvet onları bu yoldan döndüremedi...

İslam ile hayat bulan yeni kadroda şunlar:

Amr b. Abese, Ebu Zer Gıfari, Ebu Seleme b. Abdül Esed,

Ebu Ubeyde b. Cerrah, Erkam b. Ebu Erkam, Osman b. Maz'un,

Ubeyde b. Haris, Kudame b. Maz'un, Abdullah b. Maz'un,

Said b. Zeyd ve zevcesi Fatıma, Esma binti Ebu Bekir,

Habbab b. Eret, Umeyr b. Ebi Vakkas,

Abdullah b. Mes'ud, ( Radıyallahü Anhüm )...

Bunlardan Said b. Zeyd, Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın kocası...

İki mübarek insan, zevc ve zevce, gönül gönüle vermiş bir arada Müslüman...

Derin vecd ve aşkın sahibi müminler...