EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HİCRETİ

  EFENDİMİZ (S.A.V)'İN HİCRETİ

efendimiz

HABEŞİSTAN'A HİCRET

Kâinatın Efendisi emir buyurdular:
- Çektiğimiz çile büyük. Dileyenler Habeşistan'a gitsin...
Kimisi tek başına, kimisi de çoluk çocuğunu yanına alarak gitti... »

efendimiz

MUHASARA

İmansız kalbin dümensiz kafasını taşıyan kâfirlerin nelere tevessül ettiklerini gördünüz... »

efendimiz

GARANİK HADİSESİ

Yine bu çileli günlerden biriydi. Allah'ın Resulü, Mescid-i Haram'da Necm suresini okuyorlardı... »

efendimiz

MURAD GEMİSİ SAADET RIHTIMINA DOĞRU GİDİYOR

Çile bir ateşten gömlek... Fakat İslam denizi yükseldikçe yükseliyor... Kureyş müşrikleri muhasaradan da bir şey çıkaramadılar. Kabe'ye astıkları ahitname, alnına "Yaşıyor!" diye bir yafta asılmış mumyadan farksız... »

efendimiz

HÜZÜN YILI

Nebiyi Muhteremin peygamberliklerinin onuncu yılı... Bu yılı andıkları zaman, şöyle derlerdi... »

efendimiz

NÜBÜVVETİN ONBİRİNCİ SENESİ VAKALARI

Taif tecrübesinin verdiği hazin üstü hazin bir ders, nihayetsiz olan mülkün seyidi ve Kevser havuzunun sahibi Cenab-ı Mustafa'nın hikmet yuvası mukaddes kalplerine "Medine" ismini büsbütün nakşetmiş bulunuyordu... »

efendimiz

HİCRET

Allah'ın Sevgilisine bir yıl sonra aynı yerde tekrar buluşmayı vadeden Medineliler geldi. Bu defa on iki kişi... Beşi geçen seneki nur yolcularından ve Medine'nin kandil çemberini kuranlardan... Yedisi de ilk defa... »

efendimiz

KARARGAH

Rahman ve Rahim olan Allah'tan, küfre silahla karşı çıkmak emri geldi. Artık İslam şevket yolunda ve artık karargâh Medine... »

efendimiz

YOL

O günlerde Kureyş kâfirleri, meclis evleri olan "Darü'n Nedve" yi doldurdu. Bir araya geldiler. Saatlerce konuştular, tartıştılar, plan kurdular. Şeytan da Necidli bir ihtiyar şeklinde aralarına girdi. Kâfirleri kızıştırıyordu. »

efendimiz

YOLLARDA

Güneşin ilk ışıklarıyla beraber Mekke çalkalanmaya başladı. Mekke'de kasırga... Mekke'de öyle bir fırtına koptu ki, kâfirler deliye döndü... »

efendimiz

MAĞARAYA SIĞINMA

Evet: Yolumuz yâre gider, Gönül bin pare gider... »

efendimiz

MAĞARADA OLANLAR

Cenab-ı Mustafa (s.a.v), mukaddes başını, cihanın en büyük Peygamber dostu Hazret-i Ebu Bekir (r.a) in kucağına koymuş, gözlerini yummuş, "Gözlerim uyur, kalbim uyumaz" dediği uykusundadır... »

efendimiz

MANEVİ MİRAS

Nebiler Nebisinin öteler ve yükseklikler âlemine ait Miracı değil bu; o has ismiyle tek ve mutlak Miraç... O, akılları kamaştıran, imanları coşturan, kelimeye, ifadeye sığmaz bir mucize... »

efendimiz

YOLA TEKRAR DEVAM

Kâinatın nuru mağaradan çıkıp Medine yolunu tuttular. Artık tarih, zamanı sayabilir. Birinci sene... »

efendimiz

GERİDE OLAN HADİSELER

Cihan Sıddık-ı Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma hatun anlatıyor... »

efendimiz

YOLLAR BOYUNCA

Medineli iman kahramanları Kâinatın Efendisi Mekke'den çıktıklarını işitmişlerdi. Her gün sabahtan akşama kadar, yollara dökülüp ufukları tarıyorlardı... »