logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ BİRİNCİLER

Yine sırayı takip edelim.

Üçüncü ve Çocuklar arasında birinci iman nasibi, Hazret-i Ali (k.v.)

O, daha küçük yaştan beri Allah Resulünün dizinin dibinde...

Yaşı sekiz on... Birçok garip şeyler görüyor, birçok tecellilere şahit oluyor ama hiçbir şey anlamıyor... Allah'ın Sevgilisini, Hatice-i Kübra ile beraber namaz kılarken gördü... Bu hale, edaya, bu güzelliğe hayran oldu. Namaz bitince Allah'ın Resulüne sokulup sordu:

- Bu nedir?

Şu cevabı aldı:

- Allah'a ibadettir, Allah'ın, Peygamberi vasıtasıyla bildirdiği gerçek dinin ibadetidir.Seni, ortağı ve benzeri olmayan Allah'a ibadete ve putları inkara davet ederim!..

On yaşındaki Ali'nin gözleri hayretle açıldı ve dudaklarından şu kelimeler döküldü:

- Ben şimdiye kadar böyle bir şeyi ne gördüm, ne de işittim... Babam Ebu Talib'e işi açmadan ve danışmadan teklifinize "Evet" diyemem...

Kâinatın Efendisi, henüz Nebiliğini açığa vurmak mevkiinde olmadıkları için yakınlığına rağmen Ebu Talib'in bilmesini istemediler.

- Ya Ali, dediler, iman etmiyorsan bari gördüğünü ve duyduğunu kimseye söyleme! Hiç kimseye hiçbir şey anlatma olur mu?

Küçük Ali bu sırrı muhafaza edeceğine söz verdi ve o geceyi yatağında, sabaha kadar dönerek uykusuz geçirdi... Minicik kafasında koca bir düşünce belirdi... Bütün bir gece düşündü, akıl ırmağını idrak denizine akıttı... O büyük ruhuyla nelere ermiş olacak ki, sabahleyin yatağından bir ceylan gibi sıçradı, doğru Allah Resulünün yanına koştu ve taşkın bir vecd içinde sesini yükseltti:

- İman ediyorum! Sen Hak Peygambersin ve getirdiğin din haktır...

Allah'ın Sevgilisi hayal üstü bir gülümseyişle sordular:

- Babana danıştın mı, ya Ali?

- Hayır, ey Allah'ın Resulü!

- Neden?

- Çünkü Allah beni yaratırken babama danışmadı, şimdi ben ona iman ederken neden babama danışayım...

- Güzel! "Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür." Buna şehadet kelimesi derler. Onu kalbinle ve dilinle söyle!..

8-10 yaşındaki nur çocuk, feza kadar derin kalbi ve gün gibi aydınlık diliyle kelimeleri heceledi:

- Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve Şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür...

O an küçük Ali'nin iman aynası berrak yüzünde elmaslar nokta nokta oynaştı...

12