logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

HZ. EBU BEKİR'İN BABASI İLE BİR KONUŞMASI

Hilm âlemi yüce Sıddık (r.a), Kureyş müşriklerinin işkenceden işkenceye uğrattığı masum ve mazlum kölelerden Bilal-i Habeşi'yi ve annesi Hamame'yi, Amir b. Füheyre'yi ve daha nicelerini müşriklerden satın alıp azad edince, Hz. Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe oğlunu huzuruna alıp:

- Oğulcağızım, dedi; görüyorum ki, sen hep, zaif köleleri, cariyeleri satın alıp azad ediyorsun... Sen böyle yapmak yerine, güçlü kuvvetli köleleri alıp hürriyetine kavuştursan da onlar sana ve senden başkalarına koruyucu ve destek olsalar daha münasip değil mi?

En büyük sıddıkıyet ve teslimiyet örneği:

- Babacığım,dedi; ben, bunda onlardan faydalanmayı değil, ancak, yüce Allah'ın rızasını kazanmayı murad ediyorum!...

İslam ihlâstır. Hz. Ebu Bekir (r.a), bu samimiyetinin mükâfatını görmekte gecikmedi. Âlemlerin Rabbi onun hakkında şu ayetleri inzal buyurdu:

"Amma kim (Allah yolunda harcar) verir ve Allah'dan korkarsa, O en güzel kelimeyi (Lailahe illallah sözünü) tasdik ederse, biz, onu, (Allah'ın razı olacağı) en kolay yola hazırlarız."

Evet:

Marifet onda yaşar, kalbdir iman vatanı,
Ey Adem'in evladı, Rabbini büyük tanı!..