logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

CENAB-I MUHAMMED'İN DİNİNDE

Cenab-ı Ömer; bir fırtına... Haykırıyor:

- Sokaklara dökülelim! İmanımızı küfrün suratına çarpalım!..

Fakat ne mümkün... En büyük zaferleri tek tek ve fert fert devşirilme çığırı' da olsa, çilelerin çilesi devrindeyiz...

Çile ki, hem ne çile...

Buna rağmen bir müddet sonra Hazret-i Ömer (r.a) Müslümanlığını açığa vurmak ve Kureyş nasipsizlerini yıldırmak üzere dışarıya çıktı. Önüne gelene Müslüman olduğunu haykırdı. Bir bağrışmadır koptu:

- Ömer, Muhammed'in dinine kayıyor, haberiniz var mı?

Hazret-i Ömer, avaz avaz bağırdı:

- Yalan söylüyor. Ben Muhammed'in (s.a.s) dinine kaymıyorum, girdim! Ömer Müslüman dır, öğrenin!..

Hazret-i Ömer'in etrafına sürüyle kâfir üşüştü. Sille tokat bir dövüştür başladı... Hazret-i Ömer kılıcını çekip tam kanlı bir boğuşma kopacağı anda birkaç kişi atıldı, kâfirleri dağıttılar...

Cenab-ı Ömer (r.a), kırkıncı Müslüman... Hem de nasıl Müslüman!..

Allah'a gizli ibadet olmaz! Diye avaz avaz bağırıyor...