logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

GELEN İLAHİ EMİR

Levlak hitabının mazharı ve iki cihanın güneşi Cenab-ı Muhammed (s.a.v) ilk önce, halkı, mukaddes dine gizlice davete ve putlardan ayırmaya başladı... Kendisine, gençlerle halkın zayıf ve fakir olanları iman etti ve iman eden, saadet yoluna ayak atan, ebedi kurtuluşa erenlerin sayısı günden güne arttı...

3 yıl, böylece geçti...

Kureyş kafirleri, masum ve mazlum Müslümanların kolları üzerinde ayrı ayrı baskılar denediler... O iman kahramanlarını hidayetten döndürmek için zulüm mengenesini sıktıkça sıktılar... Fakat tek kişi hak bildiği yoldan dönmedi, tek kişi bu halden ürkmedi...

Gönülleri Risalet-i Ahmediye ye ışıkları ile aydınlanan Müslümanlar canla başla yollarına devam ediyorlardı...

Bu sırada ilahi emir geldi:

"Sen (ilkin) en yakın hısımlarını inzar et!"

Emir çetin... Çetin olduğu için de Allah'ın Sevgilisine derin bir kaygı verdi... Tepki ve tehlikelerin en büyüğüne namzet bir durum. Bu ilahi emri alan cihan Peygamberi, bir ay veya o kadar bir süre hastalanmış gibi evlerinden dışarı çıkmadılar...

Hazret-i Ali (k.v) den:

"Sen, en yakın akrabanı ahiret azabı ile korkut!" ayeti inince, Allah'ın Resulü beni çağırdı ve dedi:

- Ey Ali! Allah'ın, yakın akrabamı azapla korkutmamı emretmesi, bana çok güçlük verdi. Ben, iyi biliyorum ki ne zaman onlara bu işi açmaya kalksam, onların beni hoşlanmadığım bir şeyle ithama kalkışacaklarını göreceğim!..

Resuller serverini günlerden beri görmediğine dikkat eden halası Hazret-i Safiye, mukaddes yeğeninin hasta olduğunu sanarak vaziyeti yakından görmek üzere ona gitti. Allah'ın Sevgilisini gördü, soracağını sordu ve ondan şu cevabı aldı:

- Benim bir şeyden şikayetim yok.(Hasta da değilim). Ancak Allah bana yakın akrabamı azapla korkutmamı emretti. Abdülmuttalib oğullarını toplayıp onları Allah'a davet etmek istiyorum!

12