logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

EBU ZER GIFARİ

Bu arada, uzaklardan kopup gelen ve Müslüman olan Ebu Zer Hazretleri... Müslüman oluşundaki hikaye de pek renkli ve enfes ...

İslam'a girişini şöyle anlatır:

Allah Resulünün Nebiliklerinden evvel putlara ibadeti bırakmış ve Allah vahdaniyetine sımsıkı sarılmıştım... Yalnız, bir ve benzeri olmayan Allah'a ibadet ediyor ve o beni ne yana döndürürse o tarafa dönüyordum. Bir gündü. İslam'ın şafağı Mekke'den sökmeye başladığı bir gün... Haberi yayıldı: Mekke'de bir zat zuhur etmiş... Nebilik davasındaymış... Kardeşim Enes'i hemen Mekke'ye gönderdim:

- Ya Enes! Git, bu zat ile görüş ve bana haber getir! Kardeşim hemen yola çıktı ve çabucak döndü:

- Mekke'deki Nebilik davasında olan zatı, yalnız hayrı emir ve şerri nehyeder gördüm. Kendisinin Allah tarafından peygamber gönderildiğini söylüyor ve herkese iman ve ahlak tavsiye ediyor...

Kardeşimin sözleri beni iyice etkiledi.

Sordum:

- Halk bu zat hakkında ne düşünüyor?

- Halk bu mübarek zatı şair,kahin,büyücü sanıyor ve öyle isimlendiriyor... Amma bana kalırsa bu zat sadık ve haklı.Haksız olan halk...

Bizzat gidip kendisini görmeye karar verdim...

Kardeşim ihtar etti:

- Git,gör ve hakikati anlamaya çalış! Yalnız dikkat et; Mekke halkı sana bir kötülük eriştirmesin... Onlardan kendini sakın. Çünkü onlar O'na karşı tuzak kurmuşlar, O'na hep surat asıyorlar...

Bunun üzerine sırtıma bir erzak torbası, elime bir değnek alıp yola koyuldum. Mekke'ye girdim.Nebilik iddia eden zatı tanımıyordum. Önüme çıkanlara sormayı da doğru bulmuyordum... Kabe'ye girdim ve orada üç gün üç gece kaldım. Yiyeceklerim bitti. Zemzemle iktifa ediyor açlık duymuyordum. Kabe'yi tavaf eden olmuyordu...Dördüncü gece aynı haldeydim... Derken yanıma bir genç geldi ve kendi kendine mırıldandı:

- Galiba şu adam uzaktan gelmiş...

- Ben de cevap verdim:

- Evet, dediğin gibi uzaklardan geldim...

- Kimlerdensin?

- Gıfar kabilesindenim.

- Burada ne içip ne yiyorsun?

- Gel, öyleyse bize gidelim.

- Pekala...

Gencin peşine düştüm,o gece orada sabahladım. Ne o bana bir şey sordu ne de ben ona açılabildim.

123