logo

logo

EFENDİMİZ (S.A.V)'İN MEKKE DÖNEMİ

ERKEKLER ARASINDA BİRİNCİ

İlkler ikincisi ve erkekler arasında ilki, Hazret-i Ebu Bekir (r.a.)...

Ebu kuhafe oğlu Ebu Bekir (r.a.), öteden beri Kâinatın Efendisinin en yakın dostu ve en aziz arkadaşıdır... Her zaman gelir, O'nunla sohbet eder, O'nunla konuşur, O'nunla dertleşir ve içi dışı nur dolu, istikbalin nur müjdecisinden ayrılırdı... Allah'ın Resulü de onunla sohbet etmekten neşe duyardı...

O puta tapmayanlardan ve Kureyş'in yolunu dalalet görenlerden...

Ahlakı, edebi, güzelliği destan çapında... Asiller çevresi Kureyş'in zengin ve soylularından ve ayrıca ilim irfan sahibi bulunduğu için, herkesten büyük bir saygı ve hürmet görmekte...

O karanlık günlerde bile ağzına bir damla içki koymamış pırlanta gibi bir insan...

İşte o günlerde bir gün, Ebu Bekir, Hazreti Hatice'nin yeğeni Hizam oğlu Hâkim'in evinde... Allah Resulünün ilahi memuriyeti aldıkları ve Hazreti Hatice-i Kübra'nın iman ettiği günler... Hira dağında açılan saadet şafağının ilk demleri...

Karşılıklı oturup sohbet ediyorlar... Konuşma sırasında, Hâkim'in azatlılarından bir kadın gelerek yüksek sesle:

Ya Hâkim, dedi; duydun mu, yeğenin Hatice, zevcinin, Musa Peygamber gibi Allah tarafından gönderildiğini iddia ediyormuş...

Herkes donup kaldı, gözler hayretle açıldı...

Ebu Bekir hiçbir söz etmeden kalktı ve rüzgâr rüzgâr sokaklara daldı. Doğruca Nebiyyi Zişanın evinin yolunu tuttu ve kapıya varıp tıkırdattı:

Tak, tak, tak!

İçeriden seslendiler:

-Kim O ?

-Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir!

-Buyur!

Ve Ebu Bekir içeri alındı...

Allah'ın Resulüyle göz göze ve karşı karşıya...

Aldığı haberi anlattı ve sordu:

Nasıl, doğru mu?

Ve şu tek kelimecik cevabı aldı:

Evet...

Gönlü billurlardan daha duru, kalbi ipekten daha yumuşak olan Ebu Bekir derhal infilak etti:

Şehadet ederim ki, Allah bir, sen onun Resulüsün!

İşte bu tek an içine giren fezalar dolusu seziştir ki, Hazret-i Ebu Bekir'e "Sıddık i Ekber" lakabını kazandırdı. O'nu Resuller ve Nebiler müstesna, cihanın en büyük, en şanlı ve en sadık insanı derecesine yükseltti...

O'nun hakkında ileride Allah'ın Resulü şöyle buyuracaklardır:

Bir peygamber bulunmak müstesna, Ebu Bekir bütün insanların en hayırlısıdır!

12