logo

logo

ALEMLERİN HÜZÜN YILI

HALİK-İ AZİM'İN MUHTEREM PEYGAMBERİ YİNE MİNBERDE

Kâinatın yaratılış sebebi, Allah'ın Sevgilisi, topyekûn zaman ve mekânın ve bütün mahlûkatın Peygamberi, sahabilerin ağlayıp inlediğini öğrenince, biraz su dökünüp hafiflik hissettikten sonra yataklarından kalktılar.

Kollarında da iki yakını mescide gittiler. Minberin ilk basamaklarındalar. Mukaddes başlarında bir tülbent.

Âlemlerin Rabbine hamd ettiler ve peşinden mescidi dolduran sahabilerine hitap:

"Ey insanlar! Bana denildi ki, siz, Peygamberinizin öleceğinden korkuyormuşsunuz. Benden öncekilerin hiçbiri kaldı mı ki, ben de kalayım? Biliniz ki, ben Rabbi Rahimime gidiyorum. Siz de ona gideceksiniz.

Sizi, muhacirlere hürmet göstermeye ve onları aziz tutmaya davet ederim!

Zira Allahü Teâlâ, "Asra yemin olsun ki, insanlar hüsrandadır. Ancak iman edenlerle salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı vasiyetleşenler müstesnadır" buyurdu.

Her şey Allah'ın izniyle cereyan eder. Bir şeyin gecikmesi sizi aceleye sevketmesin. Çünkü Aziz ve Celil olan Allah bir adamın keyfine olarak acele etmez. Allah ile üstünlüğe kalkışana, Allahu Teâlâ galebe çalar. Allah'ı aldatmaya kalkışana, Allahu Teâlâ hilesinin cezasını verir. Tekrar eski halinize dönüp yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayı ve akraba ile münasebeti kesmeyi mi istiyorsunuz?

Aynı zamanda Ensar'a iyilik etmekle size tavsiye ederim. Zira onlar sizden önce burada yerleşmiş ve imana sahip olmuşlardır. Onlara iyilikte bulununuz!

Onlar meyvelerini sizinle bölüşmediler mi? Onlar size bütün servetleri ile kapılarını açmadılar mı? Kendileri muhtaç iken sizi tercih etmediler mi?

Kim ki iki kişi arasında başkan seçilir ve hükmetmekle vazifelenirse, bunların iyilerinin iyiliklerini kabul etsin, kusurlarının kusurlarından vazgeçsin. Sakın onlara karşı üstünlük taslamasın. Ben şimdi önden gidiyorum. Siz de ardımdan geleceksiniz. Uğrak yeriniz havuzdur. Havuzun ise Şam'ın Büsra'sı ile Yemen'in San'ası ardından geniştir. Kevser oluğundan oraya su dökülür. Onun suyu sütten beyaz, kaymaktan yumuşak ve baldan tatlıdır. Buradan içen bir daha susamaz. Bir ırmağın çakılları inci, yatağı ise misktendir. Yarın mevkıfde ondan içmeyenler, bütün hayırlardan mahrumdurlar demektir. Yarın bana gelmeyi arzu eden, bugün elini ve dilini lüzumsuz şeylerden çeksin."

Peygamberler Peygamberinin amcası Hazret-i Abbas ayağa kalktı ve:

- Ey Allah'ın Resulü, dedi; Kureyş'e de bir vasiyette bulun!

Bunun üzerine Kâinatın Efendisi şöyle buyurdu:

"Aynı şeyi Kureyş'e de tavsiye ederim. İnsanlar Kureyş'e bağlıdır. İyileri iyilerine, kötüleri de kötülerine karşılıktır. Kureyşilerin insanlara iyilik yapmasını tavsiye edin. Ey insanlar! Günah, nimetleri bozar ve taksimatı değiştirir. İnsanlar iyi olursa imam ve hükümdarları da onlara iyilik yapar. Kötülük yaparlarsa onlar da kötülük ederler. Nitekim ayet-i celile'de:

"Zalimlerin bir kısmını, kazandıklarından ötürü, diğer bir kısmına böylece musallat ederiz." (Enam Suresi / 129 ) " buyuruyor. Kendisini hayran hayran dinleyen muazzez sahabiler ve gönüllere dökülen hüzün damarları.

Nihayetsiz olan mülkün seyidi ve Kevser havuzunun sahibi Cenab-ı Muhammed (s.a.v), o güne kadar, her ezan sesinde yataklarından kalkıp namaz kıldıkları ve yine nur hücrelerine döndükleri mescitten, zahiri imamet vazifesine bir daha avdet etmemek üzere çıktılar.

İffet ve ismet sadefi Hazret-i Aişe (r.a.) nin odasına gelip yatağa uzandılar. Mübarek bedenlerini saran hastalık gittikçe derinleşiyor ve Allah'ın Sevgilisi damla damla eriyor.