logo

logo

ALEMLERİN HÜZÜN YILI

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)'İN MUKAVKIS'A YAZDIĞI MEKTUP

Bu tarihi mektup, 19'uncu asrın ortalarında Barthelemy isminde bir müsteşrik tarafından, Mısır'daki bir Kıpti manastırının kütüphanesinde, eski bir kitap cildinin kapağına yapışık olarak bulunmuştur. Halen Topkapı Sarayı'nın Emanet-i Mukaddes dairesindedir.

MEKTUBUN TÜRKÇE TERCÜMESİ

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıbti reisi Mukavkıs'a:

Selam doğru yolu takip edenlere olsun! Sonra, seni İslam'a çağıran söze (Allah ve Resulüne iman etmeye) çağırıyorum. Müslüman ol ve selamet bul. (Vaktiyle İsa aleyhisselam'a, şimdi de bana iman ettiğin için) Allah sana iki kat ecir verir. Eğer kabul etmezsen, Kıbt kavminin günah ve vebali senin boynunadır. Ey ehl-i kitap! Bizim ile sizin aranızda müşterek olan bir söze geliniz. Öyle ki, Allah'tan başkasına tapmayalım. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rab edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse, ey mü'minler! Siz onlara deyiniz ki: Şahit olun, biz Müslümanlardanız.

ALLAH'IN RESULÜ MUHAMMED (S.A.V)

logo