logo

logo

ALEMLERİN HÜZÜN YILI

SON SEFER

Rum illerine, Şam taraflarında "Belka" isimli yere bir ordu tertip ettiler. Başbuğluğa da Hz. Usame'yi getirdiler. Orada, Usame'nin babası Zeyd bin Harise, Bizanslılar elinde şehit edilmişti.

Emirleri:

- Babanın şehit olduğu yere git ve düşmanı atlarınıza çiğnet!

Muhacirler ve Ensar'dan bütün ulular, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Sait ve Hz. Ebu Ubeyde gibi büyükler, orduya dâhil.

Hicretin 11. yılı Safer ayının sonlarında, pazartesi günü hareket başladı.

Çarşamba günü Allah Resulünün mukaddes vücuduna hafifi bir kırıklık geldi. Hararetleri yükseldi ve baş ağrısı bastırdı.

Âlemin Fahri, rahatsızlıklarının ilk beş gününü, yani hastalığın birinci safhasını Hazreti Aişe'den başka muhtelif zevcelerinin yanında geçirdiler. Pazartesi günü gelince, Hazreti Aişe'nin hücresine çekilmek üzere zevcelerinden izin istediler.

Ve sevgili zevceleri Hazreti Aişe'nin hücresine Hazreti Ali ile Hazreti Abbas'ın yardımıyla geldiler.