logo

logo

ALEMLERİN HÜZÜN YILI

PEYGAMBERİMİZİN HZ. EBU BEKİR İLE KONUŞMASI

Sahabe Ulularından İbn-i Mes'ud (r.a) rivayet ediyor.

Allah'ın Resulü Ebu Bekir'e dediler:

- Ya Eba Bekir sor!

Hz. Ebu Bekir (r.a) sordu:

- Ey Allah'ın Resulü, ölüm yaklaştı mı?

- Evet, ecel yaklaştı ve çok yaklaştı.

- Allah'ın katında olan mevkiin sana her şeyi kolaylaştırır. Keşke biz de yerimizi bilsek.

- Allah'a, Sidre-i Münteha'ya, Me'va, Firdevs-i Ala, bol ve dolu bardaklara, Refik-i Ala'ya, büyük bolluk ve genişliğe,

- Ey Allah'ın Resulü; seni kim yıkayacak?

- Ehl-i beytimden en çok bana yakın olanlar!

- Seni hangi kefene saracağız?

- Sırtımdaki bu elbise ile Yemen'den gelen hulle ve musarrı'ın beyazına sararsınız.

- Namazı nasıl kılacağız?

- Durun!.. Allah size mağfiret etsin, Peygamberinizden sizi iyi mükâfatlarla mükafatlandırsın. Beni yıkayıp kefenlediğiniz vakit, evimdeki bu yatağımda mezarımın kenarında beni bırakın. Bir saat kadar yanımdan uzaklaşın, ilk salât ve mağfiret edecek Allah-u Teâlâ'dır. Nitekim Ayet-i kerime'de:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri çok salat (ve tekrim) ederler"(Ahzap Suresi /56 )

Buyrulmuştur. Sonra meleklere izin verilecek ve yaratıklardan ilk namazımı kılacak sırayla Cebrail, Mikail, İsrafil ve sonra da Ölüm Meleği'dir.

Askerleri ile gelirler. Sonra bütün melekler gelir. Daha sonra da siz, posta posta namazımı kılar, salat u selam edersiniz. Tezkiye etmek, bağırıp çağırmak ve ses çıkarmakla bana eziyet etmeyin. Önce sizden imam ve en yakın Ehl-i Beytim gelsin. Erkeklerden sonra da kadınlar ve sonra da çocuklar gelsin.

- Ey Allah'ın Resulü; sizi kabrinize kim koyacak?

- Ehl-i beytimden en yakın olan birkaç kişi. Ayrıca sizin görmediğiniz melekler de bu işe katılır. Kalkın benden sonrakilere duyurun.