logo

logo

ALEMLERİN HÜZÜN YILI

YÜKSEK ATEŞ

Hazret-i Aişe'nin hücresinde upuzun yatıyorlar. Baş ağrısı ve yüksek ateş... Ateşleri o kadar şiddetli ve yüksek oluyor ki, bir leğenin içine oturup başlarından yedi güğüm dolusu su döktürüyorlar...

Allah'ın Sevgilisi mübarek ateş altında elmas elmas eriyor ve şebnem damlası gibi ter döküyor...

Soğuk su banyolarıyla ancak bir lahza nefes alabiliyorlar... Üzerlerindeki örtüye elini değdiren çığlığı basıyor:

- Ey Allah'ın Resulü! Ne garip, ne yüksek hararetin var...

Cevap veriyorlar:

- Biz böyleyiz. Bizim üzerimizdeki bela şiddetli olur. Ecrimiz de ona göre...

Yine yanı başlarında bir kap su... Hararetten alev alev yanan mübarek ellerini ikide birde suya sokup yüzlerine sürüyorlar... Dudaklarından tazarru ve niyaz eksik olmuyor:

- Allahım! Ölüm anında sekeratımı kolaylaştırır!

Ve buyuruyorlar:

- Hayber'de birkaç yıl evvel yediğim zehirli etin acısını, bütün yakıcılığıyla içimde duyuyorum. Acısından kalp damarım kopuyor...

Sahabi ulularından Abdullah İbn-i Mes'ud (r.a.):

- Allah'ın Resulü, Hayber'de yediği zehirli etin tesiriyle şehit gitti...

Dünya gittikçe kararıyor. Güneşin rengi soluyor. Cihan günleri ateş şimşekleri gibi yakıcı oluyor.

Sahabiler dert ve elem arkına düşmüş o yana bu yana sürükleniyor. İçlerinde hüngür hüngür ağlayanları da var.

Hilm âlemi yüce Sıddik ve Hazret-i Abbas, Ensar'dan bir çocuğun hıçkırıklar içinde ağladığını gördüler ve dediler:

- Ne oldu size? Niçin ağlıyorsunuz?

- Allah Resulünün bizimle meclislerini düşünüyor ve ağlıyoruz.

Cevabını aldılar. Muazzez sahabilerden aşk ve vecd adamı İbn-i Mes'ud anlatıyor:

- Nebiler Nebisinin ayrılığı yaklaştığı vakit yatmakta olduğu, validemiz Hazret-i Aişe'nin hücresinde ziyaretine gittik. Allah'ın Resulü bize nazar buyurdular, gözlerinde elmas elmas yaşlar belirdikten sonra şöyle dediler:

-"Hoş geldiniz. Allah sizi mübarek etsin, korusun ve size nusret versin. Takva ve Allah'tan korkmakla size tavsiye ederim ve sizi Allah'a emanet ederim. Ben sizi O'ndan açıkça korkuturum. Onun memleketinde ve kulları arasında O'na karşı gelmeyin. Ölüm yaklaştı. Cennet-i Meva'ya, Sidre-i Münteha'ya ve Cenab-ı Allah'a yönelme vakti geldi. Siz ve benden sonra dinimize girenlere Allah'ın selam ve rahmetini benden okuyun"