logo

logo

ALEMLERİN HÜZÜN YILI

FATIMA-İ ZEHRA (R.A)

Nebiler Nebisi'nin nübüvvete erme senesi olan kırkıncı yıllarında dünyaya geldi. Derinlik, hislilik, incelik bakımından bir tane.

Allah Resulü'nün en küçük fakat en sevgili kızı. Başında Allah Resulü'ne ait taçtan bir akis taşıyan mübarek kadın.

Hicretin ikinci yılında Hazret-i Ali ile evlendiler. Nur nesli Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma'dan türedi.

Allah Resulü'nün ilahi visale erişlerinden altı ay sonra, en genç yaşında vefat etti.

Derin ve ince Fatıma (r.a.), Kâinatın Efendisi'nin gözünde en sevgili. Onu daima öper ve sefere çıkacakları zaman en sonra ona veda ederdi. Seferden dönüşlerinde de en evvel yine Fatıma-i Zehra'ya uğrar ve onunla sarmaş dolaş olurdu.

Ve buyururlardı:

- Fatıma, Cennet kadınlarının efendisidir!..

Seher vakti bir bahçenin ağaçları arasında bir gül nasıl açılıp âleme güzelim miskler saçarsa, insanlık bahçesinin içinde de Hazret-i Fatıma odur. Güller bahçelere nasıl kokular hediye ederse, insanlık hurisi Cenab-ı Fatıma da kadınlık dünyasına yıldız gibi goncalar serper.

Abdullah, Mekke'de doğdu. Üç ay kadar yaşadı. Abdullah'ın ölümü üzerine kafirlerden As bin Vail isimli lanetli:

- Muhammed'in nesli kesildi!... diye bir laf etti... Bunun üzerine "Kevser" suresi nazil oldu. Son ayetinin meali:

"Doğrusu, sana (evlatsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır, hayırsız nesli kesik."

İbrahim, Hicretin 8. yılında dünyaya geldi. Annesi Hazret-i Mariye. Allah'ın Sevgilisi, İbrahim'in doğumundan son derece memnun olmuşlar ve doğumunun yedinci günü ziyafet vermişlerdi.

Ebu Rafi, Allah'ın Resulü'ne doğum müjdesini getirdiği zaman Kainatın Fahri ona bir köle bağışlamışlardı.

Sahih-i Buhari, Hazret-i Enes bin Malik'ten şu hadisi naklediyor:

"Bu gece bir oğlum dünyaya geldi. Babam İbrahim'in adıyla isimlendirdim."

Allah'ın Sevgilisi, İbrahim'i Medine'de Ümmü Seyf isimli kadına verdiler. Dadısı oydu. Minimini İbrahim, vefatına kadar onun yanında kaldı.

İbrahim'in ne yaşta vefat ettiği ihtilaflıdır. Bazılarınca 22 aylık, bazılarınca da 16 aylık ve 8 günlük iken.

İbrahim'in namazını Allah'ın Resulü kıldırdılar ve onu Medine'nin mezarlığı Baki'de toprağa defnettiler.

Peygamberler Peygamberinin nurlu evlatları ilahi hikmet icabı yaşamadı.