logo

logo

EFENDİMİZİN GENÇLİK ÇAĞI

İLK İZDİVAÇ VE İLK ZEVCE

İbrahim'den başka, Allah Resülü'nün bütün çoçukları büyük ve temiz Hatice'den...

Kasım, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye , Fatıma (r.a)

İlk çocukları Kasım... Kızlardan da Zeynep, sonra Rukiye, Daha sonra Ümmü Gülsüm ve sonra da Fatıma-i Zehra... Bir de Tayyip Tahir lakaplı Abdullah var...

Nebiler Nebisinin erkek evlatları en küçük çağlarda vefat etti. Yalnız kızlar muammer oldu ve İslamiyeti idrak ettiler...

Böylece Allah Resülünün bütün çocukları, Mısır sultanı tarafından hediye edilen Mariye isimli cariyeden doğma İbrahim müstesna, ismet timsali Hatice'den geliyor...

İnsanlığın ufkunun mukaddes nesli de, bu çocuklar arasında, Peygamber evinin en yakınlarından ve sahabilerin en büyüklerinden Hz. Ali'nin zevcesi, dünyanın en ince ve en derin kadını, Cennet kadınlarının efendisi Fatıma-ı Zehra'dan gelicektir...

Başında ebediyetin saadet tacını taşımaya hak kazanan Hz. Hatice'nin cehalet devrinde adı Tahire temiz...

Zürare oğlu isminde birinin zevcesiydi. Bir kere daha evlenmiş ve dul kalmıştı. Yaşı kırk... Kainatın Efendisi ise yirmi beşinde...

İlahi lütüf ve ihsana bakınız: Kırk yaşındayken , yirmi beş yaşında, madde ve manada kainatın en güzel erkeğine, Allah'ın "Sevgilim" dediği cihan Peygamberine zevce olmak saadetine erdi...

Hatice, tek kelimeyle cihanın altın başaklı bir lalesi...

Misilsiz bir şevkat, üstün bir idrak , engin bir duygu, görülmemiş bir kadın sezişi, ruhi güzellik ve incelik...

O, bütün varlığıyla, bütün kabiliyet ve liyakatiyle Alemlerin Efendisini sevdi...

O'nun derdiyle dertlendi, sevinciyle sevindi ve bu sevgide Allah sevgisine geçit buldu. Ve Hak'tan gelen selama hedef oldu.

O Nebiyyi Muhterem, Allah sevgisinin kapısı... O'nu seven Allah'ı sever...

Asırlar ve devirler boyunca onun aşkıyla nice gönüller yanıp tutuşmuş, nice sevdalılar bülbüller gibi feryat etmiştir. İşte bir aşkın feryadı:

Gönül hun oldu şevkinden boyandım Ya Rasûlallah,
Nasıl bilmem bu nîrana dayandım Ya Rasûlallah,
Ezel bezminde bir dinmez figandım Ya Rasûlallah,
Cemalinle ferahnak et ki yandım Ya Rasûlallah

Gül açmaz çağlayan akmaz, İlâhi nurun olmazsa,
Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa,
Firak ağlar,visal ağlar, ezel mestûrun olmazsa,
Cemalinle ferahnak et ki yandım Ya Rasûlallah!

(YAMAN DEDE)