logo

logo

EFENDİMİZİN GENÇLİK ÇAĞI

İŞTE SEVGİ

İffet ve ismet timsali ulvi kadın, Âlemlerin efendisini can-ı gönülden sevdi. En keskin sevgi humması, zaman ve mekân boyunca yalnız Hatice'nin başı üstünde tüttü. Hazret-i Hatice, bu aşk ve iman sayesinde Cennet kadınlarına sultan oldu.

Zira o Nebi, varlığın kalbi ve ruhuydu. Yaratılmışların ve bütün sevilmişlerin evveliydi. Kendisinden evvel "HABİB" ve "MAHBUB" yoktu. Bütün kalplere sevgisini bahşetmek için, Mahbub olarak âlemlere gönderilmişti. Bütün nurlar, ışıklar ve aşklar O'nun varlığından fışkırmış ve varlık âlemi vücuda gelmişti...

"Muhammedün beşerün la kel beşeri
Bel hüve yakutün beynel haceri."

"Hazret-i Muhammed (s.a.v) beşerdir; fakat beşer gibi değildir. Belki o taşlar arasında yakut gibidir. Gerçi yakut da taştır; fakat diğer taşlar gibi değildir..."

Evet, O, Allah'ın Sevgilisi...

Nasıl sevilmezdi ve sevilince nasıl sevilirdi?

Hatice-i Kübra, O'nu işte böyle sevdi. Sevdikçe yüceldi, sevdikçe büyüdü... O'nun fikirlerinde, zevkinde, mizacında şahsiyetinde fani oldu...

Alemde, O'nun sevgisinden, O'nun rızasından başka bir gaye tanımadı...

Şair ne güzel demişti:

Gül cemalini gören hayran olur efendim,
Can sana, varlık sana, kurban olur efendim.

Nihayetsiz olan mülkün seyyidi ve Kevser havuzunun sahibi Cenab-ı Mustafa'nın da ilk zevcelerine karşı duyguları son derece hususi ve derindi... Her aradıklarını mübarek zevcelerinde buluyordu. İsmet ve iffet madeni Hazret-i Hatice, bütün kalbini ona vermiş, bütün benliğiyle ve ruhuyla onu sevmişti... Hem öyle sevmişti ki, yoluna kurban olacak kadar...

O, sevilmeyecek biri değildi ki... O'nun mukaddes cemalinde elmaslar nokta nokta oynaşıyor; güneşler gülümsüyordu...

Sevdim seni ben aleme rahmet diye sevdim,
Bir benzeri yok, Cenab-ı Ahmed diye sevdim!...

İslam büyüklerinin ölçüsü:

- Kadınların, erlerine hizmet, muhabbet ve izzet göstermeleri, Hazret-i Hatice (r.a) nin sünnetidir.

Allah'ın Sevgilisi, topyekün zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın Peygamberi buyurdular:

- Cennet kadınlarının üstünü dörttür: Meryem, Fatıma, Hatice ve Asiye'dir!..

Yine İslam alim ve mütefekkirlerinin müşterek ölçüsü, Hatice-i Kübra ile Hazret-i Aişe'nin, Allah Resulünün zevceleri içinde en üstün oldukları... Bunlardan bir kısmı, Hazret-i Hatice'nin, Sayısız meziyet ve fazilet sahibi, Hazret-i Aişe'nin buna rağmen üstün olduğudur...

İbn-i İmad, bu hususta bizzat Allah'ın Resulünü delil gösterir.

Şöyle ki:

12