logo

logo

EFENDİMİZİN GENÇLİK ÇAĞI

ALLAH RESULÜNÜN İLK EVLİLİĞİ

Nefise binti Münye anlatır:

Huveylid'in kızı Hatice, ileri ve doğruyu görür; şerefini korur, sağlam karekterli , akıllı bir kadındı. Allah, onu bu meziyetlerle birlikte daha da şereflendirmeyi diledi.

Hatice , o zamanlar Kureyş kadınlarının soy sop, şeref ve zenginlik bakımından da en ileri olanıydı. Bunun için herkes elinden gelse onunla evlenmeye can atar, malını mülkünü onun yolunda saçardı.

Kervan Şam ticaretinden döndüğü günlerdeydi. Hatice beni hususi bir maksatla Muhammed'e(s.a.v) gönderdi. Ona sordum:

- Seni evlenmekten alıkoyan nedir?

- Elimde evlenebileceğim param yok!

- Peki, bu sağlansa... Sen mala, cemale, şerefe ve denkliğe davet edilsen, icabet etmez misin?

- Kimdir bu?

- Hatice'dir!

- Bu, bana nasıl olabilir?

- O, bana düşen bir vazifedir!

- Ben de dediğini yaparım!..

Nefise binti Münye büyük ve temiz Hatice'ye koştu. Durumu nokta ve çizgi çizgi anlattı...

Hz. Hatice Allah Resulüne haber gönderdi:

- Beni alsın!... Alır mı?

İnsanlığın Efendisi vaziyeti amcalarına açtılar.

Ebu Talip sordu:

- Alır mısın?

Alemlerin Rabbinin, alemlere rahmet olarak gönderdiği Cenab-ı Peygamber:

- Evet... buyurdular...

Ebu Talip Hatice'nin kapısında:

- Tak tak!

- Kim o?

- Ebu Talip!

- Buyurun...

Ebu Talip içeri alındı ve bir köşeye oturtuldu. Ve sordu:

12