logo

logo

EFENDİMİZİN GENÇLİK ÇAĞI

AYAK İZLERİ

Hep biliyoruz ki, kâinatın iman beşiği olan Kâbe 'de Makam-ı İbrahim denilen bir yer vardır.

Allah 'ımız da ilâhi fermaniyle bunu beyan buyurmuştur:

"Orada apaçık alâmetler, İbrahim 'in makamı vardır." (Al-i İmran / 97)

Sahih bir hadiste bildirildiğine göre: Nebiler Nebisi 20 yaşlarında bulundukları sırada Mekke 'ye bir kâhine geldi.

Kureyşliler onun başına üşüştüler ve dediler:

- Bize haber ver bakalım. Hangimizin ayak izi Makam-ı İbrahim 'dekine en çok benziyor?

Kâhine:

- Eğer, dedi; siz şu ince milli yerin üzerine bir örtü gerer, sonra da onun üzerinden yürür, geçerseniz size haber veririm.

Kureyşliler, kadının dediğini aynen yaptılar ve birer birer örtünün üzerinden geçtiler.

Kadın, Allah Resulünün izlerini görünce haykırdı:

- Ayak izlerinden, Makam-ı İbrahim 'dekine en çok benzeyeniniz, işte bu izdir!

Allah'ın Resulü, meleklerin istikbâl ettiği, Kâbe kavseyn kapılarının açıldığı, iki cihan Peygamberi görülmemiş bir vakar, iffet ve asâlet hâlesi içinde, Mekkelilerin saygı dolu gözleri önünde nice bir zaman dolaştı durdu...