logo

logo

EFENDİMİZİN GENÇLİK ÇAĞI

ALLAH RESULÜ'NÜN ERKEK ÇOCUKLARI YAŞAMADI

Âlemlerin Efendisi Cenab-ı Ahmet (s.a.v.)' in erkek çocukları Kasım ve ondan sonra hepsi; en küçük yaşta öldüler.

Allah'ın Sevgilisi, böyle en küçük yaşta ebediyet âlemine göçen ve muammer olamayan erkek çocuklarından biri hakkında buyurmuşlardır ki:

Eğer yaşasaydı nebi olması lazım gelirdi, nebi olamayacağına göre, yaşayamazdı...

Evet, İlahi hikmet icabı Sonsuzluk Nebisinin erkek evlatları yaşamadı.

Gün gelecek küfür kuduzu bir adam çıkıp, işte bu "erkek evladı yaşayamayan ve nesli kesik" manasına Allah'ın Resulüne "Ebter" diyecektir.

Fakat şanı pek yüce olan Allah, o kâfirler güruhuna cevap verecektir.

"Sana buğz eden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şüphesiz ki odur" (Kevser Suresi / 3)

Alemlerin fahrinin nesli, amcasının oğlu, Allah'ın arslanı ve evliyalar sultanı Hazreti Ali ile kızı Fatıma-i Zehra vasıtasıyla genişleyecek, filizlenecek, kol kol cihana yayılacak ve yeryüzünün en şanlı madde ve mana erlerini yetiştirecektir...

Hasan ve Hüseyin, Fatıma Ali ağacının kâinatı kuşatıcı iki temel dalı olacaktır. İlahi vaad ve müjde gereğince nur nesli, Hasan ve Hüseyin'den o türlü dallanıp budaklanacaktır ki, koca İslam zemini üzerinde en ileri ve en üstün mana kahramanlarını yetiştirecek; zaman ve mekân boyunca Allah ve kemal gayesini başbuğları bunlardan çıkacaktır. Buhara'dan Endülüs'e kadar milyonlarca seyyid ... Ve nice veli...

Arap âdetince, ilk çocukları Kasım'ın ismi ile "EBÜL-KASIM" diye lakaplandırılan Allah'ın Sevgilisi, kerimeleri Hazret-i Fatıma ve amcalarının oğlu Hazret-i Ali vasıtası ile öyle bir nesil bıraktılar ki, canlar yakan Kerbela'da neredeyse kopacak, kesilecek hale gelen bu nur nesli ondan sonra şu beş şube, kol kol, iklim iklim yayıldı ve kevser kevser İslam toprağını suladı ve Allah'ın dediği oldu. Âlemde hiçbir nesil, bu kadar dal budak salmadı...