logo

logo

logo

SAHABE-İ KİRAMIN ÜSTÜNLÜK SIRASI

♦ Hazret-i Ebu Bekir(r.a), Peygamberler hariç, insanların en üstünüdür. Müslümanlıktan önce de, Allah-ü Teâlâ’nın lütfu ile putlara tapmadı.

♦ Bundan sonra, insanların en üstünü Hazret-i Ömer(r.a)’dir.

♦ Sonra, iyilikler hazinesi, hayâ, iman ve irfan kaynağı, Hazret-i Osman(r.a)’dır.

♦ Bundan sonra, şaşılacak üstünlükler sahibi, Allah’ın aslanıHazret-i Ali(r.a)’dır.

♦ Sonra, en üstünleri Aşere-i mübeşşere, yani Cennet ile müjdelenen on kişi,

♦ Sonra, Bedir gazasındaki 313 kişi üstündür.

♦ Sonra Uhud gazasındaki 700 kişinin hepsi,

♦ Daha sonra da Biat-ür-ridvan, yani ağaç altında söz veren 1400 kişi üstündür.

♦ Ondan sonra da diğer Sahabe-i kiram ’dır.

Ve Sahabe-i kiram’ın “ Hepsi de Cennetliktir. (Hadid Suresi 10.ayet)”

Resul-i Ekrem efendimiz (s.a.v)’in yolunda, can ve mallarını feda eden, Ona yardım eden Sahabe-i kiramın hepsinin isimlerini, saygı ile sevgi ile söylemek vaciptir. Onların büyüklüğüne yakışmayan sözler söylemek asla caiz değildir. İsimlerini saygısızca söylemek sapıklıktır. Resulullah(s.a.v)’i sevenin, Onun Ashabının hepsini de sevmesi gerekir.

♦ İmam-ı Kastalani hazretleri ‘nin Mevahib-i ledünniyye kitabında deniliyor ki:
Peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra, bütün yaratılmışların en üstünü, Sahabe-i kiramdır. Sahabe-i kiramın her biri, bu ümmetin hepsinden daha üstündür. Çünkü Resulullah (s.a.v)’i görmek gibi üstünlük olamaz. Sahabe-i kiramın her birini büyük ve üstün bilmek, hepsine iyi gözle bakmak, her birinin adil ve salih olduğuna inanmak lazımdır. Hiçbirine dil uzatmamak, lanet etmemek, düşmanlık etmemek ve bir kısmını sevmek için başka Sahabe ye düşman olmaktan sakınmak lazımdır.

♦ İmam-ı Taftazani hazretleri Şerh-i Akaid te buyuruyor ki:
Sahabe-i kiram arasındaki ayrılıkların, iyi sebeplerle, güzel niyetlerle yapıldığına inanmamız lazımdır. Sahabe-i kiramdan birini kötülemek caiz değildir.
Hazret-i Âişe(r.anha) gibi nass ile üstünlüğü bilinen bir sahabeyi kötülemek küfürdür!

♦ İmam-ı Azam hazretleri: Ehl-i sünnet mezhebi şöyledir ki; Hz. Ebubekir (r.a) ile Hz. Ömer (r.a)’in en üstün olduklarına inanmak, Resulullah (s.a.v)’in iki damadını sevmek, ayaklara giyilen meste mesh etmek, iyi-kötü her Müslümanın arkasında namaz kılmaktır buyurdu.

     
123456789101112131415161718192021