logo

logo

logo

ONLARIN ÜSTÜNLÜKLERİNİ BİLDİREN ÂYET-İ KERİMELERDEN BAZILARININ MEALLERİ ŞÖYLEDİR:

♦ “Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın Peygamberidir, Onunla birlikte bulunanların [Ashabın] hepsi, kâfirlere karşı çetin ve birbirlerine karşı merhametlidir. Onları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah, inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükâfat vaad etmiştir.” [Fetih suresi 29.ayet]

♦ “Muhacirlerin [Mekke’den hicret eden ashabın] ve Ensarın[Medine’de muhacir ashaba yardım edenlerin] önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allah razıdır ve bunlar da, Allah’tan razıdır.” [Tevbe suresi 100.ayet]

♦ “Müminlerden, oturanlarla malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı [Cenneti] vaad etmiştir; ama cihad edenleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.” [Nisa suresi 95.ayet]

♦ “Allah [Ashabın] hepsine de en güzel olanı [Cenneti] vaad etmiştir.” [Hadid suresi 10.ayet]

♦ “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun [Sahabe-i kiramın]babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa, Allah’a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk etmez. İşte onların [Sahabe-i kiramın] kalbine Allah, iman yazıp katından bir ruh ile onları destekledi. Onları içlerinden ırmaklar akan Cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah’tan razıdır.” [Mücadele suresi 22.ayet]

♦ “[Resulullah’ın ashabı olan] sizler, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a inanırsınız. ” [Âl-i İmran suresi 110.ayet]

♦ “Resulüm sana Allah yetişir ve seni müminlerle[Ashabınla] destekler.” [Enfal suresi 62.ayet]

Allahü teâlânın sıfatları ebedidir, sonsuzdur. Sahabe-i kiramdan razı olması da sonsuzdur. Artık bir daha sözünden dönmez, hep razıdır. Bunun delili olan, İki âyet-i kerime meali:

♦ “Allah asla sözünden dönmez.” [Al-i İmran 9, Zümer 20, Rad 31]

♦ “Allah vaadinden dönmez.” [Rum Suresi 6.ayet]

     
123456789101112131415161718192021