logo

logo

logo

SAHABE-İ KİRAM’I ÖVEN HADİS-İ ŞERİFLER:

♦ Her şeyin temeli vardır. Müslümanlığın temeli Ashabımı ve ehl-i beytimi sevmektir. [İ.Neccar]

♦ Ashabımın hiçbirine dil uzatmayın. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyin! Allah’a yemin ederim ki, bir kimse, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, Ashabımdan birinin bir avuç arpası kadar sevap alamaz. [Buhari, Ebu Davud]

♦ Ashabıma dil uzatmakta Allah’tan korkun! Benden sonra onları kötü emellerinize alet etmeyin! Onları seven, beni sevdiği için sever. Beni sevmeyen de onları sevmez. Onları inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allah-ü Teâlâyı incitmiş olur. Bunun da cezası gecikmeden verilir. [Buhari]

♦ Allahü teâlâ, beni insanların en asilzadesi olan Kureyş kabilesinden seçti ve bana onların arasından en iyilerini Ashab[arkadaş] olarak ayırdı. Bunlardan birkaçını bana vezir olarak ve din-i İslamı, insanlara bildirmekte, yardımcı olarak seçti. Bunlardan bazılarını da Eshar, [zevce, kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader ve baldız gibi kadın tarafından akraba] olarak ayırdı. Bunlara sövenlere, iftira edenlere, Allah’ın ve bütün meleklerin ve insanların laneti olsun! Allahü teâlâ, kıyamet günü, bunların farzlarını ve sünnetlerini kabul etmez. [Hakim]

♦ Ensarı müminden başkası sevmez, münafıktan başkası da buğzetmez. Ensarı seveni Allah da sever, onlara buğzedene Allah da buğzeder. [Buhari]

♦ Ashabım, cin ve insanların hepsinden daha üstündür. [Bezzar]

♦ Beni gören Müslüman (Ashabım), Cehenneme girmez. [Taberani]

♦ Ashabım gibi hiç kimse İslamiyet’e hizmet edemez. [İ. Süyuti]

♦ Kimi çıkıp, Ashabımı kötüleyecek. Bunlar, Müslümanlıktan ayrılacaklardır. [Beyhaki]

♦ Ashabımı kötüleyene Allah lanet etsin. [Taberani, Beyhaki, Hakim]

♦ Ashabımın kusurlarını söylemeyin! Kalpleriniz onlara karşı değişir. Ashabımı iyilikle anın ki, kalbleriniz ülfet etsin! [Deylemi]

♦ İnsanların en hayırlısı asrımdaki müslümanlar(Sahabe-i kiram) dır. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler(Tabiin) dir. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler(Tebe-i tabiin) dir. Artık bunlardan sonra yalan yayılır. Bunların (Ashabımın yolunda olmayanların) sözlerine ve işlerine inanmayınız! [Buhari]

♦ Ashabımı, zevcelerimi ve Ehl-i beytimi seven ve onlara dil uzatmayan, Cennette benimle beraber olur. [Ramuz]

♦ Ashabımı kötüleyen hariç, Kıyamette, herkesin kurtulma ümidi vardır. [Beyhaki]

♦ Ashabım arasında fitne çıkacak, o fitnelere karışanları, Allahü teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine af ve mağfiret edecektir. Sonra gelenler, bu fitnelere karışan Ashabıma dil uzatarak Cehenneme girecektir. [Müslim]

     
123456789101112131415161718192021