logo

logo

logo

SAHABE-İ KİRAM’IN HEPSİ EVLİYA İDİ

♦ Allah-ü Teâla, Sahabe-i kiramdan razı olduğunu bildiriyor. Allah(c.c)’ın sıfatları sonsuzdur. Onlardan razı olması sonsuzdur. Allahü Teâlâ’nın Onlardan razı olması değişmez. Sonradan mürted olacak, kâfir olacak kimseden Allahü Teâlâ razı olmaz. Bu bakımdan Allahü Teâlânın razı olduğu Sahabe-i Kiram’dan hiçbiri mürted, münafık olmaz. Münafıklar, Ashab-ı kiram’dan değildir.

Evliyanın bile imanı gitmez, yani mürted olmazken, evliyadan daha yüksek olan sahabi asla mürted olmaz. Allahü teâlâ onları mürted etmez. Allahü Teâlâ, Onlardan razıyım, onlara Cenneti söz verdim buyurdu. Allah hiç sözünden döner mi? Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

♦ “Allah asla sözünden dönmez.” [Al-i İmran 9, Zümer 20, Rad 31, Rum 6] [Al-i İmran 9, Zümer 20, Rad 31, Rum 6]

♦ Evet, Sahabe-i kiramın hepsi derin âlim, birer müctehid idi. Tasavvuf marifetlerinde de birer derya idiler. Yani hepsi büyük evliya idi. Bu bilgilerinin hepsini, Resulullah(s.a.v)(s.a.v)’in mübarek cemalini görmekle ve kalplere işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle, az zamanda edindiler. Bu, Peygamber efendimiz(s.a.v)’in mucizelerindendir. Yabancı ülkeye gönderdiği elçiye bir teveccüh etmekle, o sahabi, o ülkenin lisanını hemen öğrenirdi. Allahü Teâlâ Ashabı kiram için, (Seçilmiş ümmet) tabirini kullandı. Hepsinden razı olduğunu bildirdi. Hepsini Cennete koyacağına söz verdi.

♦ Sahabe-i kiram, sonra gelen bütün evliya zatlardan üstün müdür? Evet, hiçbir Müslüman, hiçbir evliya zat, Sahabe-i kiramın derecesine ulaşamaz. Sahabe-i kiramın hepsi âlim ve âdildi. İnsanların efendisi(s.a.v)’in sohbetinde, hizmetinde bulunmuşlar ve ona yardımcı olmuşlardır. En az sohbette bulunanı bile, en yüksek evliya zattan daha yüksektir. Allahü Teâlânın Habibi(s.a.v)’in bir sohbetinde, bir teveccühünde hâsıl olan hâller, o mübarek nefesleri ve nazarları tesiriyle zuhur eden kemaller, o huzura, o yakınlık saadetine kavuşamayanlara nasip olmamıştır. Sahabe-i kiramın hepsi, daha ilk sohbette, nefise uymaktan kurtulmuştur.

♦ Sahabe-i Kiram’ın hepsi müctehiddir. Sekiz muhaddisin [hadis âliminin] bildirdiği bir hadis-i şerif meali şöyledir:
“Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. “ [Taberani, Beyhaki, İbni Asakir, Hatib, Deylemi, Darimi, İ. Münavi, İbni Adiy]

♦ İmam-ı Busayri hazretleri (Kaside-i hemziye) de buyuruyor ki:
Sahabe-i kiramın hepsi de ictihad sahibiydi. Allahü teâlâ hepsinden razıydı, onlar da Allah’tan razıydı. Onlara hata isnat edilmez.

♦ İmam-ı Şafii hazretleri (Risale-i kadime) de buyuruyor ki:
Sahabe-i kiram ilim, ictihad ve akılca hepimizden üstündür.

♦ Sehl bin Abdullah Tüstüri hazretleri (Redd-i revafıd) da buyuruyor ki:
Sahabe’nin hepsini büyük bilmeyen, Resulullah(s.a.v)’e iman etmiş olmaz.

♦ İmam-ı Teftazani hazretleri (Şerh-i akaid) ) te buyurdu ki:
Sahabeye dil uzatanın sözü, Kur’an ve hadislere uygun değilse kâfir olur. Uygunsa büyük günaha girer, bid’at sahibi olur.

♦ İmam-ı Âzam, İmam-ı Mâlik gibi büyük din imamları, Sahabe-i kiramdan her birinin sözlerini, hareketlerini, işlerini hüccet ve senet olarak almışlardır. Müctehid olmayanın sözleri senet olarak alınmaz.

♦ İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Sahabe-i kiram, sohbette, daha ilk günde, öyle şeylere kavuştu ki, sonra gelen en büyük Evliya, en nihayette, ancak, bundan bir parçaya kavuşabildi. İşte bunun içindir ki, Vahşi, Hazret-i Hamza’yı şehit etmişken, Müslüman olunca, bir kerecik sohbetle şereflendiği için, Tâbiinin en üstünü olan Veysel Karani’den daha üstün oldu, çünkü sohbetin fazileti, bütün faziletlerin ve kemâllerin üstündedir.

♦ Muhammed Masum Faruki hazretleri buyuruyor ki:
Sahabe-i kiramın hepsi fena fillah makamına yükselmiştir. Bu marifete [bu dereceye] kavuşanlara müjdeler olsun!

Sahabe-i kiram sohbette bulundukları için, hepsi Cennetlik olmuştur. Hepsi de, peygamberler hariç bütün insanlardan üstündür. Dört hadis-i şerif meali de şöyledir:

♦ Rabbim bana vahyetti ki: “Ashabın gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı bazısından daha parlaktır. Onlardan birine uyan hidayet üzeredir.” [Deylemi]

♦ Ashabım, cin ve insanların hepsinden daha üstündür. [Bezzar]

♦ Ashabımdan herhangi birine uyan, Allahü teâlânın sevgisine kavuşur. [Beyhaki]

♦ İnsanların en hayırlısı, asrımdaki Müslümanlar(Sahabe-i kiram) dır. [Buhari]

     
123456789101112131415161718192021