logo

logo

logo

ASHAB-I KİRAM’IN HEPSİ CENNETLİKTİR VE ALLAH HEPSİNDEN RAZIDIR


Sahabe-i kiramın hepsi cennetliktir. Allah-ü Teâlâ, hepsinden razı olduğunu, hepsini Cennete koyacağına söz verdiğini Kur’an-ı kerimde defalarca bildirmiştir. Birkaç ayet-i kerime meali şöyledir:

♦ Ağaç altında, sana söz veren müminlerden [1400 kişi olan Ashabından], Allah razıdır. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. [Fetih Suresi 18.ayet]

♦ Mekke’nin fethinden önce Allah için mal verip savaşanlar, daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi, sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah (Ashabın) hepsine de en güzel olanı (Cenneti) vaad etti. [Hadid Suresi 10.ayet]

♦ Muhacirlerin (Mekke’den hicret eden ashabın) ve Ensar’ın (Medine’de muhacir Ashaba yardım edenlerin) önce gelenlerinden ve bunların yolunda gidenlerden Allah razıdır ve bunlar da, Allah’tan razıdır. Allah bunlar için, altından ırmaklar akan Cennetler hazırladı. Bunlar Cennetlerde sonsuz olarak kalacaklardır. [Tevbe Suresi 100.ayet]

♦ Allah, (Sahabe-i kiramın) hepsine de en güzeli (Cenneti) vaad etmiştir! [Nisa Suresi 95.ayet]

♦ (Habibimin Ashabı olan) sizler, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. [Âl-i İmran Suresi 110.ayet]

♦ Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun (Sahabe-i kiramın) babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa, Allah’a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk etmez. İşte onların (Sahabe-i kiramı) kalbine Allah, iman yazıp katından bir ruh ile onları destekledi. Onları içlerinden ırmaklar akan Cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah’tan razıdır. [Mücadele Suresi 22.ayet]

     
123456789101112131415161718192021