logo

logo

logo

SAHABE-İ KİRAM BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVERDİ

En kıymetli Peygamber, bizim Peygamberimiz (s.a.v)’dir, en iyi Sahabe Onun Sahabesi, en iyi ümmet de Onun ümmeti yani bütün Müslümanlardır. Sahabe-i Kiram birbirinin dostu idi ve birbirini çok severdi. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

♦ “ [Resulullah(s.a.v)’in Ashabı olan] sizler, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a inanırsınız.” [Âl-i İmran Suresi 110]

♦ “ İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mal ve canları ile cihad edenler ve hicret eden Ashabı barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır.” [Enfal Suresi 72]

♦ “ İnanıp iyi işler yapanlar, Cennet ehlidir. Orada ebedi kalırlar. Onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Onlar derler ki: “Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah’a hamd olsun! Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık. Rabbimizin resulleri gerçeği getirmişler.” Onlara: İşte size Cennet; yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona vâris kılındınız diye seslenilir.” [Araf Suresi 42-43]

♦ “ Takva sahipleri, Cennetlerde ve pınar başlarında olacak, onlara “Emniyet ve selametle girin” denilecektir. Biz, onların kalplerindeki kini söküp attık; onlar köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklardır.” [Hicr Suresi 45-47]

Ehl-i sünnet âlimleri, bu âyetleri de, delil getirerek, seçilmiş bir ümmet olan Sahabe-i kiramın birbirlerini çok sevdiklerini, birbirine karşı çok merhametli olduklarını, kalplerinde birbirlerine karşı en ufak kin bulunmadığını bildirmişlerdir. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:

♦ “Ashabımın hiçbirine dil uzatmayın.” [Ebu Davud]

♦ “Ashabımı seven, beni sevdiği için sever, sevmeyen de, beni sevmediği için sevmez.” [Buhari]

♦ “Sahabe ve akrabamı sevip Peygamberlik hakkımı koruyanları, Allah-ü Teâlâ, dünya ve ahirette zararlardan korur. Onları incitenlere de azap eder.” [Taberani]

♦ “Ashabımın ismini işitince susun, şanlarına yakışmayan söz söylemeyin!” [Taberani]

♦ “Ashabım arasında çıkacak fitnelere karışanları, Allah-ü Teâlâ benimle olan sohbetleri hürmetine affeder, sonra gelenler, bu fitnelere karışan Ashabıma dil uzatarak Cehenneme gider.” [Müslim]

     
123456789101112131415161718192021