logo

logo

logo

EHL-İ BEYT SEVGİSİ

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:

♦ “Ehl-i beyti seveni Hak teâlâ sever, buğz edene de buğz eder.” [İbni Asakir]

♦ “İslam’ın esası, bana ve Ehl-i beytime sevgidir.” [İbni Asakir]

♦ “Her şeyin temeli vardır. Müslümanlığın temeli Ashab ve ehl-i beytimi sevmektir.” [İ. Neccar]

♦ “Allah’ın kitabı ve Ehl-i beytime uyan, hidayette olur, uymayan sapıtır.” [İ. Hibban]

♦ “Ehl-i beytim, Nuh’un gemisi gibidir. Tutunan kurtulur, tutunmayan, boğulur.” [Taberani]

♦ “Tutunduğunuz vakit, asla dalalete düşmeyeceğiniz iki şeyi bıraktım: Allah'ın kitabı Kur’an ve Ehl-i beytim.” [Hatib]

♦ “Ehl-i beytime buğzeden, yüzüstü Cehenneme atılır.” [İ.Ahmed Hanbel]

♦ “Ehl-i beytime, Cehennemlikten başkası buğzetmez.” [İ.Ahmed Hanbel]

♦ “Fatıma, Cennet hatunlarının üstünü, Hasan ve Hüseyin de Cennet gençlerinin yüksekleridir.” [Tirmizi]

♦ “Ya Fatıma, Allahü teâlâ senin gazabın için gazap eder, senin rızan için razı olur.” [Hakim]

♦ “Allahü teâlâ, Fatıma ve nesline Cehennemi haram kıldı.” [Hakim, Taberani]

♦ “En iyiniz, Ehl-i beytime iyilik edendir.”

♦ “Ehl-i beytimi sevmeyen, ihtilafa düşer ve şeytana yoldaş olur.” [Hakim]

♦ “Vallahi Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez.” [İ.Ahmed Hanbel]

♦ “Benim soyuma dil uzatarak, beni incitenlere, Allahü teâlâ çok azap yapar.” [Deylemi]

♦ “Allahü teâlâ, oğlum Hasan’la iki Müslüman ordunun arasını barıştırır.” [Buhari]

♦ “ Ya Rabbi, Hasan ile Hüseyin’i seviyorum. Sen de sev. Bunları sevenleri de sev! “ [Tirmizi]

♦ “Fatıma benden bir parçadır. Onu inciten beni incitmiş olur.” [Hakim]

♦ “Fatıma’yı Ali’den daha çok severim, Ali, bana, Fatıma’dan daha çok kıymetlidir.” [Hakim]

♦ “Kızım Fatıma’nın adı, “Allah onu ve sevenlerini Cehennemden korur” manasındadır.” [Deylemi]

♦ “Ali’yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buğz eder.” [Nesai]

♦ “Ali’yi sevmek, ateşin odunu yaktığı gibi, Müslümanların günahını yok eder.” [İ. Asakir]

♦ “Ali’ye düşman olanın düşmanı Allah’tır.” [Ramuz]

♦ “Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır.” [Deylemi]

♦ “Ali’yi seven, beni sevmiştir. Ona düşmanlık, bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de Allahü teâlâyı incitmiş olur.” [Taberani]

♦ “Ensara ancak münafık buğz eder. Ehli beytime, Ebu Bekir ve Ömer’e buğz eden de münafıktır.” [İ.Asakir]

♦ “Ehl-i beytimi ve Ashabımı çok sevenin, Sırat köprüsünde ayağı kaymaz.” [Deylemi, İ. Adiy]

♦ “Ashabımı, ezvacımı ve Ehl-i beytimi seven, Cennette benimle beraber olur.” [Ramuz]

♦ “Allah'ı seven beni sever, beni seven de, Ehl-i beytimi sever.” [Tirmizi]

♦ “Benden sonra Ehl-i Beytimle imtihan olunacaksınız.” [Taberani]

♦ “Bana ve Ehl-i beytime salavat getirilmedikçe, dua ile Allah arasında perde vardır.” [Ebuşşeyh]

     
123456789101112131415161718192021