logo

logo

EFENDİMİZİN PEYGAMBERLİK YILLARI

TEBLİĞ

İşte o an vahiy yolu, bir daha kesilmemek üzere bütün azametiyle açıldı. Sultan melek geldi ve tebliğ etti:

- "Ey bürünüp sarınan (Habibim), kalk, artık kafirleri azap ile korkut. Rabbini büyük tanı." (Müddesir /1-2-3)

Kaadi Beyzavi:

- Bu ayetin nazil oluşunda Allah'ın Resulü tekbir aldılar ve tamamıyla inandılar ki, bu Allah tarafından vahiydir, cin ve şeytan sözü değildir...

Cabir bin Abdullah, Allah Resulü'nün şu sözlerini nakleder:

- Hira Dağı'nda bir ay kaldım. Kalışımı tamamlayıp aşağıya inerken kulağıma bir nida geldi. Sağıma baktım; bir şey göremedim, soluma baktım; yine hiçbir şey yok...

Ardıma baktım, yine hiçbir şey... Başımı yukarıya kaldırınca bir kimse gördüm. Durmayıp Hatice'ye koştum ve dedim: Beni örtün, beni örtün ve üzerime soğuk su dökün!

Üç yıl evvel gelen Nebilikten sonra, işte 43 yaşında... O, Kevser Havuzu'nun sahibi Resul olmuştur. İnsan ve cin, görünen ve görünmeyen bütün akıl sahibi mahlûklara memur buyurulmuşlardır... Artık cihan başka cihandır, artık zaman başka zamandır. Artık alem bütün zaman ve mekanın kurtarıcısına kavuşmuştur...