logo

logo

EFENDİMİZİN PEYGAMBERLİK YILLARI

PEYGAMBER

Allah tarafından:

"Ey bürünüp sarınan (Habibim), kalk artık kâfirleri azap ile korkut. Rabbini büyük tanı" fermanını alan Kâinatın Efendisi insanları Hak dinine davet etmek üzere memur edilmiştir...

Ve vahiyler üst üste devamda... İlahi memuriyet her an kemalde...

Ebu Naim:

- Cebrail ve Mikail, Allah Resulü'nün mukaddes göğsünü şakkedip yıkadılar ve temizlediler. Ondan sonra "İkra" suresi nazil oldu... Vahyi, kalp kuvvetiyle alması için ikinci defa şakkettiler...

Nebiyyi Muhterem ne zaman tenhalarda gezse, çöllerden ve kırlardan geçse, taşlar ve ağaçlar nida ederdi:

- Selam sana olsun, ey Allah'ın Resulü!..

Cemat, nebat, büyük, küçük, zerre, küre, konuşucu mahlûklardan daha üstün bir esrar anlayışı ile Allah Resulü'nün haberini almışlar... Bir taş, bir ağaç parçası kadar dahi O'nu bilmeyen ve tanımayan insanlığın haline kimler ağlasın?..

Son Nebi tek kılavuz, uyarsın başka kime?
Ondan ayrılan gider ateşten bir iklime!