logo

logo

EHL-İ SÜNNET AKAİDİ

HZ.PEYGAMBER(S.A.V)'İN ŞEMAİLİ

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın teni kırmızı ile karışık beyazdı. Gözleri siyahtı. Uzun ve ince kaşlı idi. Alnı açık ve genişti. Kirpikleri uzundu. Boyu ne uzun ne de kısa idi, tam dengeli idi. Vücudunda hiçbir özrü yahut eksikliği yoktu.


HZ.PEYGAMBER(S.A.V)'İN RİSALETİ

Kırk yaşında Nebilik verildi. Kırk üç yaşında Resul oldu. Allah Teala onu insanlara ve cinlere doğru yolu göstermesi için gönderildi. O'nun ümmeti kendilerinden önce gelen diğer bütün ümmetlerin en hayırlısıdır. Yaratılan her şey hatta Melekler, Nebiler ve Resuller bile onu kendilerine gönderilen bir elçi olarak kabul ettiler.


HZ.PEYGAMBER(S.A.V)'İN MİRACI

Melekler. Nebiler ve Resullerin onunla müşerref olması için Allah Teala bir gece de onu Mekke'den Kudüs'e geçirdi. Bütün peygamberleri onun için orada topladı ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam İmam olup orada onlara namaz kıldırdı. Daha sonra Cenab-ı Hak onu Sidretü'l-münteha'ya kadar yükseltti ve Resulullah orada Hak Teala'ya SECDE etti. Gözleri ile yüce Allah'ın Cemalini seyretti... Allah Teala orada ona ve ümmetine elli vakit namazı farz kıldıysa da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Cenab-ı Hakk'a yalvardı ve elli vakit beş vakte kadar indirildi. Allah Teala o gece tekrar Hz.Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı Mekke'ye gönderdi.


HZ.PEYGAMBER(S.A.V)'İN DOĞDUĞU VE VEFAT ETTİĞİ YER

Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Mekke de doğdu. Resul olduktan sonra 10 yıl Mekke de kaldı. Daha sonra Medine'ye hicret edip orada 10 yıl kaldıktan sonra Medine de vefat etti.


HZ.PEYGAMBER(S.A.V)'İN ÇOCUKLARI

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın çocuklarının isimleri doğum sırasına göre:

1- Kasım

2- Zeynep

3- Rukıyye

4- Fatıma

5- Ümmü Gülsüm

6- Abdullah

7- İbrahim

olmak üzere 7 tanedir. Bunlardan yalnızca İbrahim Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın hanımlarından " Mariye el-Kıpti" nin oğludur. Diğerlerinin hepsi Annemiz Hz.Hatice(radiyallahu Anha)'nın çocuklarıdır.

     
123456789101112131415


1. BÖLÜM2. BÖLÜM3. BÖLÜM