logo

logo

EHL-İ SÜNNET AKAİDİ

İMAMLAR VE EVLİYALAR HAKKINDA

Allah Teala’nın Veli kullarının olduğuna ve bunların kerametlerinin var olup hak olduğuna inanmak VACİPTİR. Cenab-ı Hakk’ın salih kullarının eliyle diğer kullarına olağanüstü olayları göstermesine “ KERAMET “ denir.


MEZHEP İMAMLARI

Bütün imamların hak yol üzerinde olduğuna inanmamız gerekir. 4 mezhebin imamları:

1- Muhammed bin İdris eş- ŞAFİİ (Rahmetullah Aleyh)

2- Ebu Hanife Nu’man bin Sabit el- HANEFİ (Rahmetullah Aleyh)

3- Ahmed bin HANBEL (Rahmetullah Aleyh)

4- MALİK bin Enes (Rahmetullah Aleyh)

Bir de mezhepleri günümüze kadar ulaşmayan, EVZAİ (Rahmetullah Aleyh), Süfyan-ı SEVRİ (Rahmetullah Aleyh) gibi zatlar vardır.


İTİKAD İMAMLARI

1- Ebu’l Hasan EŞ’ARİ (Rahmetullah Aleyh)

2- Ebu Mansur MATÜRİDİ (Rahmetullah Aleyh)

     
123456789101112131415


1. BÖLÜM2. BÖLÜM3. BÖLÜM