logo

logo

EHL-İ SÜNNET AKAİDİ

YECÜC VE MECUC’ÜN ÇIKMASI

Hz.Zülkarneyn Aleyhisselam, Me’cüc ve Me’cüc’ün yaptıkları bozgunculuğa karşı, önlerine engel olarak büyük bir set yaptırmıştır. Aynı zamanda onlar da Hz.Adem Aleyhisselam’ın çocuklarındandır. Her gün önlerinde engel olarak duran bu seti yıkmak için kazarlar. Ta ki seti aşmalarına az bir miktar kalıncaya kadar devam eder ve yorulup daha sonra devam etmek için geri çekilirler. Ertesi gün gelip baktıklarında Allah Teâla tarafından setin eski haline geldiğini görürler ve tekrar aynı şekilde kazmaya başlayıp devam ederler. Bu hal Cenab-ı Hakk’ın onların serbest kalmalarını dilediği güne kadar böyle devam eder. Allah Teâla’nın isteği ile serbest bırakıldıklarında Ye’cüc ve Me’cüc kavmi yeryüzünde ki tüm suları kuruturlar.

Ye’cüc ve Me’cüc’ün zulmünden dolayı Hz.İsa Aleyhisselam ve beraberindekilere Allah Teâla, Tur dağına çıkmalarını ve oraya sığınmalarını emreder. Daha sonra Ye’cüc ve Me’cüc kavmi tarafından Tur dağı kuşatılıp muhasara altına alınır. Hz.İsa Aleyhisselam ve beraberindekiler Cenab-ı Hakk’ın yardımını dileyip duada bulunurlar ve Hak Teâla dualara cevap vererek, deve koyun leşlerinde peyda olan bir kurtçuk türünü gökten yağmur gibi Ye’cüc ve Me’cüc ordularının üzerine yağdırır. Tamamını oracıkta helak eder ! Hz.İsa Aleyhisselam ve beraberindekiler dağdan indiklerinde her tarafa duaman ve pis kokuların yayıldığını ve cesetlerle dolu olan yerlerde bir adım bile basacak yer kalmadığını görürler. Yüce Allah Hz.İsa Aleyhisselam ve beraberindekiler için bir kuş gönderir ve oradaki cesetleri alıp Allah Teala’nın emrettiği bir yere atar.

     
31323334353637383940


1. BÖLÜM2. BÖLÜM3. BÖLÜM