logo

logo

EHL-İ SÜNNET AKAİDİ

PEYGAMBER EFENDİMİZ(S.A.V)'İN VASIFLARI VE SOYU HAKKINDA

Bilmemiz gerekir ki Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Arap olan Haşimoğulları soyunun Kureyş koluna mensuptur. Hicri aylardan Rebiülevvel ayının 12'sinde Pazartesi gecesi sabaha karşı güneş doğmak üzereyken Mekke'de doğmuştur. O'nun doğduğu gece muazzam bir gecedir. Öyle ki bazı rivayetlerde o gecenin Kadir gecesinden daha faziletli olduğu söylenmektedir.

Her gece güneş doğmazdan evvel yapılan duaların kabul olunmasının sebebi de tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın doğduğu zamana denk gelmesi sebebiyledir.

Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Medine de vefat etmiş ve halen mübarek kabr-i şerifleri de oradadır.

Peygamber Efendimiz'in ismi " MUHAMMED " Aleyhissalatu Vesselam'dır.

Babasının adı ABDULLAH, Dedesinin adı ABDÜLMUTTALİB'dir.

Abdülmuttalib de Haşim'in oğludur.

O'da Kusay'ın oğludur.

O'da Kilab'ın oğludur.

O'da Mürre'nin oğludur.

O'da Ka'b'ın oğludur.

O'da Lüeyy'in oğludur.

O'da Galib'in oğludur.

O'da Fihr'in oğludur.

O'da Malik'in oğludur.

O'da Nadr'ın oğludur.

O'da Kinane'nin oğludur.

O'da Huzeyme'nin oğludur.

O'da Müdrike'nin oğludur.

O'da İlyas'ın oğludur.

O'da Mudar'ın oğludur.

O'da Nizar'ın oğludur.

O'da Mead'ın oğludur.

O'da Adnan'ın oğludur.

Annesi ise Zühreoğullarından Vehb'in kızı AMİNE'dir.

Vehb ise Abdülmenaf'ın oğludur.

Abdülmenaf da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın dedelerinden Kilab'ın oğludur. Dolayısıyla Hz.Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın annesi ve babasının soyları, dedeleri Kilab'da birleşmektedir.

     
123456789101112131415


1. BÖLÜM2. BÖLÜM3. BÖLÜM